Svet pod lupou, pondelok 12. 10. 2015


Vzdelávací cyklus „Svet pod lupou“ pomáha deťom a mladým ľuďom objavovať seba a spoznávať mnoho vecí, ktoré hýbu svetom. Primárnym cieľom vzdelávania je celoročne zdokonaľovať zručnosti, komunikačné kompetencie, rozvoj tvorivosti, dať príležitosť rozšíriť vedomosti, pracovať v skupine. Od 15. októbra 2015 sme otvorili nový cyklus, ktorého edukačným cieľom je rozvoj  základnej digitálnej a počítačovej gramotnosti.

Digitálne technológie majú deťom poskytovať priame, bezprostredné zážitky, majú dať voľný priechod ich iniciatíve a podporiť vnútornú motiváciu. Na začiatok čaká deti a mládež práca s digitál­nym fotoaparátom – úprava fotografii v počítači, výroba vlastných pozvánok, letákov. Prirodzeným pokračovaním bude natáčanie videa. Využijeme možnosť fotografovania a kamerovania zážitkov, s ktorými sa budeme prezentovať na verejnosti, aby sme ilustrovali naše pokročilé skúsenosti s prácou s digitálnymi techonológiami. Keďže táto vzdelávacia aktivita vyžaduje aj viac digitálnych pomôcok, časovú náročnosť, rozhodli sme sa aktivity realizovať  v dlhodobejšom  časovom horizonte  a na získanie nových DT pomôcok podať viacero projektov.

Svet pod lupou 12. 10. 2015