2% z dane


Už viac ako 19 rokov vytvárame deťom a mládeži bezpečný priestor pre zábavu, vzdelávanie a riešenie problémov.

Spájame dva svety – svet zdravých, so svetom zdravotne a sociálne znevýhodnených detí a mládeže. Svet plný radosti, bez obmedzení, so svetom prekážok a izolácie. Naším cieľom je zapojiť zdravotne a sociálne znevýhodnené deti do sveta farieb, športu, hier, tanca, hudby a divadla ich zdravých rovesníkov. Hráme hru zvanú život…

Celoslovenský projekt “Svet s tebou ma baví” pokračuje v roku 2023 už svojím 12. ročníkom.

Aby sme mohli  naďalej poskytovať bezplatne odborné poradenstvo, neformálne vzdelávanie, preventívne, voľno časové aktivity a participatívne projekty, aby sme  deťom a mládeži pomáhali rásť a sociálne zrieť,  potrebujeme vašu pomoc.

„Kde je vôľa, tam je cesta.“  Aj keď  práca nie je ľahká,  my vôľu máme. Máme v kolektíve lídrov, ktorí sú schopní učiť iných, pripravovať aktivity naplnené zážitkami. A ako sa nám to darí si môžete prečítať aj pozrieť na našej webovej stránke. Nájdete tu mnoho videí, ktoré zachytávajú neopísateľné momenty, netradičné aktivity, spoločné chvíle, keď sa všetci ponoria do tvorenia, súťaženia – spoločná, žitá radosť.

Ďakujem všetkým, ktorí nám na tejto ceste pomáhajú.

Reportáž z pilotného ročníka pred 12 rokmi. 

Pozrite si aj ďalšie videá z tohto projektu.

NA ČO VYUŽIJEME 2% – 3% Z VAŠICH DANÍ. 

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 11

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 10

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 9

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 8

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 7

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 6

Bullletin projektu Svet s tebou ma baví 5

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 4

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 3

Ďakujeme, že nám pomôžete dávať vieru a s ňou nový smer, ktorý do zúženého priestoru vnesie význam, zmysel a radosť.

AKO NÁM MÔŽETE POUKÁZAŤ 2% – 3% Z VAŠICH DANÍ?

ZAMESTNANCI 

Postup poukázania 2% z daní (resp 3% z daní v prípade dobrovoľníkov) pre zamestnancov.

1. Najneskôr do 15. 2. 2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022. Zamestnanec, ktorý do 15. 2. 2023 požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: 

2. Súčasne požiada zamestnávateľa aj o vyplnenie tlačiva Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov potvrdenie-o-zaplateni-dane

3. Môžete nám poukázať až 3% z vašich daní v prípade, že ste ako dobrovoľník v uplynulom roku odpracovali u nás aspoň 40 dobrovoľníckych hodín. Budete potrebovať potvrdenie od nás, ktoré vám vystavíme a vaše potvrdenie o tom, že ste u nás pracovali ako dobrovoľník. Tieto potvrdenia potom priložíte k Vyhláseniu.

4. Tieto údaje spolu s osobnými údajmi vyplňte do Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dani. Údaje o prijímateľovi – OZ Okáčik sme vám v našom vyhlásení už vyplnili Vyhlasenie-okacik

5. Zaslať alebo odniesť Vyhlásenie spolu s Potvrdením na daňový úrad v mieste svojho bydliska môžete najneskôr do 30. 4. 2023


ŽIVNOSTNÍCI

Postup pre tých, ktorí si daňové priznanie podávajú sami.

1. Zistite si, sumu zodpovedajúcu 2% (resp. 3%) z vašich zaplatených daní. 3% z vašich daní nám môžete poukázať v prípade, že ste ako dobrovoľník v uplynulom roku odpracovali u nás v OZ Okáčik aspoň 40 dobrovoľníckych hodín a k daňovému priznaniu o tom priložíte potvrdenia.

2. Túto sumu uveďte do príslušného políčka vo vašom daňovom priznaní. Potrebné identifikačné údaje OZ Okáčik sú:

IČO: 37949390

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Okáčik

Sídlo: Dr. Jánskeho 1529, 965 01, Žiar nad Hronom


PRÁVNICKÁ OSOBA

Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie: v daňovom priznaní v časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov“ sú uvedené kolonky na poukázanie 2% (3%;1%), do ktorých v prípade podpory OZ Okáčik uvedie údaje o organizácii.

Potrebné identifikačné údaje OZ Okáčik sú:

IČO: 37949390

Právna forma: Občianske združenie

Názov:  Okáčik

Sídlo: Dr. Jánskeho 1529, 965 01, Žiar nad Hronom


AKO NÁS PODPORIŤ INAK? SME KREATÍVNI, TAKŽE NÁM MÔŽETE POSKYTNÚŤ:

  • akýkoľvek kreatívny materiál, farby akrylové, na textil, sklo, mramorovanie,
  • kancelársky, veľký biely kresliaci, enkaustický, flipchart či farebný papier
  • fixky, nožnice, krycie papierové pásky, reflexné spreje,
  • kartón rôznej veľkosti, korálky a iné komponenty  na rôzne výtvarné techniky,
  • učebné a didaktické pomôcky na rozvoj jemnej motoriky,
  • stavebný materiál ako drevené hranoly, kocky, biele plátno, textílie,
  • kostýmy a divadelné rekvizity, bábky na bábkoherectvo,
  • hry, hračky, hlavolamy, stavebnice a knihy,
  • športový materiál

ĎAKUJEME VÁM!

OZ Okáčik

Dr. Janského 1529

965 01  Žiar nad Hronom

IČO: 37949390

IBAN: SK1511000000002623791258

Číslo účtu: 2623791258/1100 Tatrabanka Žiar nad Hronom