Oznam o prerušení činnosti od 12. 10. 2020


OZ Okáčik prerušuje krúžkovū činnosť a vzdelávanie.
Vzhľadom na prijaté hygienické opatrenia hlavným hygienikom SR je od dnes, 12.10. 2020 krúžková činnosť a vzdelávanie Svet pod lupou ZRUŠENÉ. Tiež sú zrušené tréningy Boccii. O zmene a začatí činnosti vás budeme včas informovať.
Ľubica Mokrošová – štatutárny zástupca OZ.