Okáčikovské štúdiá sú späť


Okáčikovské štúdiá sú späť. Začíname už v stredu, 28. 9. 2016, o 14:00 hod. výtvarným štúdiom a pokračujeme o 15:30 hod. tanečným štúdiom. Taktiež sa budeme stretávať každý piatok v telocvični na 1. ZŠ, ul. Dr. Janského. Môžete sa tešiť na super novinky, zážitkové výtvárné techniky, nové tanečné choreografie, originálne športové hry a výzvy.

Rozpis záujmových štúdií a časový harmonogram nájdete tu.