Ocenila nás Nadácia pre deti Slovenska


Pri príležitostí 20.výročia  Hodiny deťom, keď známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska vstupuje už do 20.ročníka svojej existencie, dostalo naše združenie  ocenenie od NDS za pomoc  a zapojenie sa do zbierky. Ďakujeme. Je to ocenenie pre všetkých, ktorí nám pomáhali. A tak aj my vyslovujeme poďakovanie všetkým členom okáčikovského tímu Hodiny deťom, žiakom žiarskych škôl a pedagógom za skvelú spoluprácu. 

Ocenená bola aj naša predsedníčka Ľubica Mokrošová, za pomoc a koordináciu verejnej zbierky a šírenie dobra na Slovensku. Srdečne jej gratulujeme, toto ocenenie je pre ňu pocta. Veď celý svoj život sa venuje pomoci deťom, mládeži a rodinám, obetavo pomáha na rôznych úrovniach, aby sa im žilo lepšie.

A čo dodáva naša „okáčikovská mamina“ ako ju mnohí voláme, je to ocenenie, ktoré ma potešilo. Patrí vám všetkým, ktorí pri nás stojíte a pomáhate nám pri našej dlhoročnej práci.

Som presvedčená, že grantový program NDS, Hodina deťom podporuje mnoho jedinečných a užitočných projektov pre deti a mladých ľudí na Slovensku.

Veď aj vďaka podpore  NDS aj naše združenie  od roku 2011 spustilo  pilotný projekt Svet s tebou ma baví, ktorý vstupuje v októbri už do svojho 8.ročníka.  Ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu a vzájomne si želajme, nech čím viac ľudí šíri dobro a ľudskosť vo svojom okolí.

 

dav

dav

dav