Farebných 19


Farebných 19 je netradičný výtvarný projekt z našej dielne, v ktorom sa pokúsime o viac než len vizuálnu úpravu 19 metrového betónového múrika, na ktorý v rámci hodín výtvarného štúdia, teda každú stredu o 14:00 hod., budú maľovať deti z Okáčika.

Do maľovania sa môžu zapojiť deti aj rodičia, ktorí navštevujú detské ihrisko Mravček a všetci, ktorí sa prídu pozrieť, ako sa šedý betónový múrik mení na umelecké dielo. Každé dieťa dostane 1,5 metra dlhý pás, na ktorý môže namaľovať obraz a dať mu tak vlastnú podobu. Hlavnou myšlienkou okáčikovského sloganu – Svet detí nás baví – je vytváranie pocitu spolupatričnosti k svojmu okoliu a komunite, v ktorej žijeme. Náš nápad sa snaží vizuálne pútavou formou hovoriť o detskom svete. Cieľom nebude len výsledok tvorby, ale samotný proces. Proces tvorby bude zachytený vo fotografiách a spracovaný do videa. Budeme vám ich prinášať postupne. Projekt je motivačným nie len pre naše deti, ale aj deti z okolia. A vy ostatní sa tiež môžete zapojiť do konečného hlasovania, kedy vám prinesieme už hotové práce a vy im prostredníctvom sociálnej siete môžete dať svoj hlas. Príďte sa pozrieť, každú stredu od 14:00 hod., čo vytvoria deti priamo pred vašimi očami. V prostredí detského ihriska bude farebný múrik v pozadí isto zaujímavou kulisou. Z čiastkových obrazov vznikne pestrá mozaika, ktorá bude tešiť všetkých návštevníkov. Ďakujeme za podporu nášmu dlhoročnému donorovi, spoločnosti Nemak Slovakia, s.r.o., Žiar nad Hronom a Domu farieb Žiar nad Hronom, ktorý nám poskytol farby.