Hudobno-dramatické štúdio


Divadlo ponúka deťom veľký priestor pre rozvoj ich obrazotvornosti.

Štúdio je originálne tým, že  vytvára hudobno – dramaticko – tanečné obrazy, teda prepája hudbu s divadlom, tancom a výtvarnými prejavmi.

Rozvíjame hudobnosť detí, aby vnímali a prežívali hudbu tak, aby bola prameňom potešenia a radosti. Pod odborným vedením  muzikoterapeuta  deti hrajú na  atypických hudobných nástrojoch, spievajú a skladajú vlastné texty piesní. Svoj talent a schopnosti prezentovali aj  na verejnosti a na hudobných workshopoch. Takto vznikla okáčikovská hymna, zaujímavý hudobný projekt „Cups game“, kde pod vedením  lektora deti spievali a hrali do rytmu pomocou pohárov.

Vďaka kreatívnosti   nášho programového pracovníka a dobrovoľníkov  sme nakrútili videoklip  „HAPPY“.

Deti sa v tomto štúdiu sa menia  na  umelcov,  výtvarníkov, hercov, maliarov, kulisárov. Na verejnosti sa prezentujú divadielkami  aj v detskom zábavnom  programe Vitaj u nás Mikuláš. Deti pod vedením režiséra majú za sebou niekoľko úspešných  muzikálov ako „Svet s tebou ma baví“, „Neľutujem“ a iné. S najväčším ohlasom u divákov sa stretlo tieňové divadlo „Láska“, v ktorom si zahrali aj naši vozičkári.

Fotogaléria “Záujmové štúdiá”

Videogaléria “Záujmové štúdiá”