Zápis na krúžky odložený z dôvodu rekonštrukcie.


Oznamujeme rodičom detí prihlásených na záujmové krúžky, že z dôvodu rekonštrukcie priestorov sa zápis a začiatok krúžkovej činnosti v pôvodných termínoch nebude konať. Nové termíny vám včas oznámime. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na deti!