Tri v jednom – projekt Komprax v spolupráci so Slovenským inštitútom mládeže Iuventa


Naše tri dobrovoľníčky Gabika, Evka a Majka sa zapojili do projektu „Komprax“ organizovaného Slovenským inštitútom mládeže IUVENTA. Každá z nich si v spolupráci s naším združením pripravila pre deti jeden miniprojekt. V Gabikinom projekte „Deň plný zábavy“ deti súťažili v netradičných súťažiach a maľovali rukami veľký obraz. V Evkinom projekte „Výtvarná nás spája“ deti batikovali tričká, maľovali voskom či mramorovali, maľovali hodvábne šatky a nakoniec si pomaľovali aj vlastné tváre. V Majkinom projekte „Muzikoterapia“ sa deti oboznámili s technikou výroby píšťaliek, ktorú prišiel predviesť ľudový umelec pán  Daniel Homola. Deti si mohli  okrem píšťalky vyrobiť aj iné atypické hudobné nástroje. Radosť a nadšenie bolo cítiť ,keď sme spolu hrali na vyrobených nástrojoch a spievali tak silno, že nás počuli aj na druhom konci mesta.

Pozrite si foto z projektu “Komprax”