Letný pobyt


Letný pobyt sú jedinečné chvíle. Svet, v ktorom je veľa vďačnosti, lásky, radosti, objatí, pokory. To všetko, čo náš svet robí takým úžasným a pestrofarebným. Inšpirujúci svet, v ktorom skúsiš nové veci, získaš priateľov, počúvaš príbehy rodín, veľa sa smeješ, ale aj utieraš slzy. Vzájomne sa obohacujeme, dopĺňame a jeden druhému pomáhame.