Svet s tebou ma baví


Projekt “Svet s tebou ma baví”, podporený z fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska, spája dva svety – svet zdravých so svetom zdravotne znevýhodnených detí. Svet plný radosti, bez obmedzení, so svetom prekážok a izolácie. Naším cieľom je zapojiť zdravotne znevýhodnené deti do sveta farieb, hier, hudby a divadla ich zdravých rovesníkov. Dať im pocítiť, že aj keď sú iní, sú výnimoční. Celoročne, pravidelne, za pomoci odborníkov chceme rozvíjať ich osobnosť prostredníctvom vybraných životných zručností, posilniť ich sebavedomie, odbúrať bariéry zdravej populácie voči postihnutým a vytvoriť vzájomnú starostlivosť v skupine, ktorá bude fungovať aj po skončení projektu. Projekt otvára túto problematiku i širšej verejnosti, ktorá sa môže na chvíľu zastaviť a zamyslieť nad situáciou týchto detí, pričom sa zúčastňuje na tom, ako tento stav zmeniť, ako sa im priblížiť. Aby sme zážitky detí umocnili a umožnili zrelaxovať aj ich rodičom, zúčastnia sa letného integračného pobytu, kde budú môcť prezentovať svoj talent a nadobudnuté schopnosti.

Letný pobyt
"Svet s tebou ma baví"

Letný pobyt sú jedinečné chvíle. Svet, v ktorom je veľa vďačnosti, lásky, radosti, objatí, pokory. To všetko, čo náš svet robí takým úžasným a pestrofarebným. Inšpirujúci svet, v ktorom skúsiš nové veci, získaš priateľov, počúvaš príbehy rodín, veľa sa smeješ, ale aj utieraš slzy. Vzájomne sa obohacujeme, dopĺňame a jeden druhému pomáhame.

Zimný pobyt
"Vianočný úsmev"

Svojou originálnou atmosférou vyniká aj celoslovenský pobyt Vianočný úsmev s dlhoročnou tradíciou. Prináša to najcennejšie – emočnú úľavu, nové edukačné programy, nové terapeutické postupy, pomáha osobnostne i sociálne zrieť. Každý deň sme absolvovali liečebné procedúry, využívali blahodarné účinky liečivého, termálneho bazéna v interiéri hotela. Súčasťou pobytu bol aj pestrý program.

Pozrite si akcie "Svet s tebou ma baví"