Svet s tebou ma baví 4 – letný pobyt 2015


Viete o čom bol  Svet s tebou ma baví 4?

Bol o sile priateľstva.

Čo priniesol deťom?

Odvahu ukázať čo sa v nich skrýva.

Čo priniesol rodičom?

Poznanie, že ak sa vyskytnú momenty, kedy  strácate vieru, sme tu pre vás, aby sme vám pomohli a tiež, že trpezlivosťou a vytrvalosťou sa dosiahne viac. Znovu sme utužili to vzácne puto, ktorým sme navzájom prepojení v našej okáčikovskej rodine.

Verím, že všetko čo spolu prežívame má zmysel a chcem, aby to bolo prínosom aj pre iných ľudí. Veď motivácia, ktorá prichádza, keď si niekto uvedomí, že v neho verí ešte niekto ďalší pomáha nám všetkým. A ešte jeden vzácny, tak silne emočný náboj mal náš Svet s tebou ma baví 4 – zúčastnili sa ho úžasní, mladí ľudia s čistým srdcom a ochotou pomáhať nášmu okáčikovskému tímu. Rudy s Ivankou, Marcel a Maroš. Tak vitajte medzi nami.

Citujem slová, ktoré napísal Marcel: „ Ďakujem za možnosť spoznať Vás
…jeden z najväčších prínosov do života …otvorené oči, náruč a srdce…srdcom Okáčik

Sme vďační za krásny dar momentu tej neopísateľnej energie a lásky, ktorá bola v každom z nás, kedy sme spolupatričnosť vnímali viac ako inokedy. Sú to pocity, ktoré inak nikdy nezažijete. Deti, rodičia, terapeuti, organizátori žijú spoločný život. Spolu bojujú, spolu sa dvíhajú, spolu prežívajú malé víťazstvá. A spolu sa tešia aj z tých veľkých, za ktoré sa dáva medaila.

Pozrite si foto z letného rekondično-integračného pobytu,  ktorý sa konal od 20. 8. do 23. 8. 2015 v hoteli Flóra Dudince.