Šťastný Nový rok 2022


Nový rok prináša opäť svoje posolstvo. Nech zdravia a šťastia máte plný dom a spokojný život v ňom. Vzájomne si odovzdávajme to najlepšie čo je v nás, pocit spolupatričnosti, láskavosti.
Ďakujeme všetkým za dôveru, podporu a spoluprácu! Tešíme sa na vás v novom roku v našich nových priestoroch.