Jesenný tábor zrušený!


Vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu v SR a z vyplývajúcich opatrení RUŠÍME jesenný tábor. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme včas informovať.

Ľubica Mokrošová – štatutárny zástupca OZ Okáčik.

Predchádzajúca

Ďalšia