Vianočný úsmev


Vianočný úsmev je najstarší celoslovenský projekt, ktorý dlhodobo zviditeľňuje problematiku zdravotne a sociálne znevýhodnených detí a ich rodičov. Zároveň ponúka systematické riešenia pomoci. Každoročne sa ho  zúčastňuje viac ako 30 detí a rodičov z celého Slovenska.

Deťom a ich rodičom prináša podnetné činnosti na prehlbovanie sebapoznania a sociálnych zručností. Zmysluplnými aktivitami sústreďuje úsilie aj na individuálne a skupinové  terapie, motivačné hry, ktoré umocňujú pocit spolupatričnosti. Vďaka sponzorom sa štedrosť vianočného času symbolicky prenáša aj do štedrosti darčekov, ktoré si odnesie každý účastník pobytu. Ten najvzácnejší pre všetkých je spoločne strávený čas.

Posledné videá Vianočný úsmev

Vianočný úsmev 2020

Tieňové divadlo “Láska”

Chceš vedieť ešte viac?

Ak chceš vedieť viac o akciách Vianočný úsmev, pozri si nasledovné informácie.

Vianočný úsmev 3. 1. – 6. 1. 2021 sa nekoná.

Súčasná situácia nám nedovolila zrealizovať rekondičný pobyt “Vianočný úsmev” v danom termíne. Veríme, že v najbližšom možnom sa opäť všetci stretneme a užijeme si spoločné chvíle, ako každý rok. Pozdravujeme vás priatelia.  

Vianočný úsmev Sklené Teplice 2020

Poslaním projektu „ Vianočný úsmev“, ktorého 17. ročník organizovalo združenie Okáčik zo Žiaru nad Hronom v hoteli Thermal Relax Sklené Teplice, od 3. 1. 2020 do 6. 1. 2020, je pomáhať sociálne a zdravotne znevýhodneným deťom, mládeži a ich rodičom otvárať dvere do života spoločnosti. Pomáhať hľadať spôsob ako zmysluplne 

Pozrite si všetky akcie Vianočný úsmev