Svet s tebou ma baví


Chceme byť lúče slnka pre vaše deti, pre vás rodičov, pre váš život.”

Mať zdravé dieťa je tým najväčším šťastím. Rodičia mu môžu vybrať škôlku, školu, ísť s ním na ktorékoľvek ihrisko, či zapísať ho do záujmového krúžku. Ale čo keď sa narodí dieťatko, ktoré je nejakým spôsobom znevýhodnené? V našom meste žije mnoho takýchto detí. Či už ide o telesné alebo mentálne postihnutie, prípadne iný druh zdravotného oslabenia. Zamysleli sme sa niekedy aké možnosti vzdelávania a využívania voľného času majú tieto deti?
Aby sme rodičom takýchto detičiek aspoň trochu uľahčili život dlhodobo pripravujeme rôzne projekty nielen miestneho či regionálneho, ale aj celoslovenského charakteru.

Zvládnutie mnohých prekážok máme vo svojich rukách, no neraz potrebujeme niekoho, kto nás povzbudí a poskytne nám potrebnú podporu. Cez aktivity projektu „Svet s tebou ma baví“ podporujeme detí v plnšom spojení so sebou a v zmysluplnej interakcii s okolím. Dávame im pocit istoty a vzájomného rešpektu, vytvárame prostredie, v ktorom sa cítia rovnocenní a akceptovaní.
Projekt dáva príležitosť rozvíjať svoj talent, získať nové zručnosti, spoločne sa zabávať, pracovať v skupine, vzdelávať, spestriť si voľný čas. Vytvára podmienky na sebarealizáciu, na prezentáciu talentu a spolu s tým dáva pocit radosti.

Svet s tebou ma baví – popis projektu

Projekt “Svet s tebou ma baví”, podporený z fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska, spája dva svety – svet zdravých so svetom zdravotne a sociálne znevýhodnených detí. Svet plný radosti, bez obmedzení, so svetom prekážok a izolácie. Naším cieľom je zapojiť zdravotne a sociálne znevýhodnené deti do sveta farieb, hier, hudby a divadla ich zdravých rovesníkov. Dať im pocítiť, že aj keď sú iní, sú výnimoční. Celoročne, pravidelne, za pomoci odborníkov chceme rozvíjať ich osobnosť prostredníctvom vybraných životných zručností, posilniť ich sebavedomie, odbúrať bariéry zdravej populácie voči postihnutým a vytvoriť vzájomnú starostlivosť v skupine, ktorá bude fungovať aj po skončení projektu. Projekt otvára túto problematiku i širšej verejnosti, ktorá sa môže na chvíľu zastaviť a zamyslieť nad situáciou týchto detí, pričom sa zúčastňuje na tom, ako tento stav zmeniť, ako sa im priblížiť. 

Svet s tebou ma baví 12

Projekt “Svet s tebou ma baví” pokračuje dvanástym ročníkom, pod názvom “Svet s tebou ma baví 12″.

Primárnym cieľom projektu  je poskytnúť bezprostredné zážitky, podporiť vnútornú motiváciu, rozšíriť vedomosti, pracovať v skupine.

Naším cieľom je zdokonaľovať tvorivý proces integrácie tak, aby jeho výsledkom boli univerzálne programy, hry  pre deti a mládež  s obmedzenou schopnosťou pohybu a vnímania. Naďalej vytvárať  podporné skupiny zamerané na špecifické problémy a vek detí. S mladými ľuďmi pracovať  individuálne podľa ich potrieb, poskytovať im sociálno-psychologické poradenstvo, hravú terapiu.

Sme radi, že programy ktoré  pripravujeme vás bavia. Ďakujeme za pozitívnu spätnú väzbu. Aj naďalej budeme motivovať  celé rodiny  k vzájomnej empatii a spolupráci. Vytvárať priestor na sebarealizáciu  dobrovoľníkov z radov stredoškolských a vysokoškolských študentov.

12.ročník realizujeme za  podpory nášho dlhoročného partnera Nemak Slovakia s.r.o., Žiar nad Hronom. Veľká vďaka.

Ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou podporili aktivity projektu. Za nezištnú pomoc ďakujeme našim mladým dobrovoľníkom.

Účel a prínos projektu je uchopiteľný vo viacerých podobách – pomáha spoznávať okolitý svet tým, že vytvára príležitosti, cez ktoré spoznávame bežné radosti života. Spája deti a ich rodičov, spája dobrovoľníkov, študentov, mladých ľudí, ochotných pomáhať nášmu okáčikovskému tímu. Spája organizátorov, odborníkov a partnerov. Deťom dáva odvahu ukázať čo sa v nich skrýva. Rodičom poznanie, že ak sa vyskytnú momenty, kedy  strácajú vieru, naši odborníci sú  tu pre nich, aby im pomohli. V pomoci mnohým rodinám budeme pokračovať počas celého roka formou odborného poradenstva, individuálnych a skupinových terapií. Aby aj obyčajný deň nás napĺňal šťastím. Už tým, že môžeme byť spolu, že sme sa naučili počúvať sa navzájom, že si vieme pomáhať a tolerovať sa. Okamihy, ktoré nám dávajú silu zvládať dni plné náhlenia a povinnosti. Napríklad celkom jednoduché chvíle vo vzájomnej radosti a spokojnosti. Projekt vytvára podmienky na spoluprácu a komunikáciu v tíme, vedie mladých ľudí tiež k zodpovednosti, rozvíja ich kreativitu. Vytvárajú sa skupinky rovesníkov starších a mladších detí. Naši dobrovoľníci pomáhajú pri aktivitách, sú pre deti staršími kamarátmi a zároveň vzormi. Veríme, že všetko čo spolu prežívame má zmysel a chceme, aby to bolo prínosom aj pre iných ľudí. Veď motivácia, ktorá prichádza, keď si niekto uvedomí, že v neho verí ešte niekto ďalší, pomáha nám všetkým. Citujem slová, ktoré napísal dobrovoľník Marcel: „ Ďakujem za možnosť spoznať Vás… jeden z najväčších prínosov do života…otvorené oči, náruč a srdce… srdcom Okáčik.“ Nech sa aj desiaty ročník nesie v znamení nášho motta „Sme tolerantní sme hraví, svet s tebou ma baví.”

“SVET S TEBOU MA BAVÍ UDALOSTI”

Letný pobyt Svet s tebou ma baví 12 – 24. 8. – 27. 8. 2023 Penzión Bystrina, Bystrá

28. 10. 2022 – Oslavujeme 19. výročie založenia Okáčika. Pri tejto príležitosti vydávame nový bulletin projektu “Svet s tebou ma baví 11”.Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 11

23. 8. 2022 – Pozrite si foto z letného pobytu “Svet s tebou ma baví 11” v Bystrej.

4. 12. 2021 – Vydávame bulletin projektu “Svet s tebou ma baví 10”.

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 10

.

1. 10. 2021 – Spúšťame 11-ty ročník projektu a pracujeme na grafike nového bulletinu projektu Svet s tebou ma baví 10.

5. 9. 2021 – Skvelé správy z paralympiády Tokio 2020. Samko Andrejčík vybojoval dve zlaté medaily v Boccii, v jednotlivcoch a potom aj v pároch BC4. Gratulujeme a tešíme sa s vami priatelia.

9. 8. 2021Pozrite si foto z letného pobytu v Hoteli Flóra v Dudinciach, o ktorom naša Marta H-J napísala: “Nezáleží kde človek je, ale s kým. A my sme strávili 4 úžasné dni s ľuďmi, ktorí sa nám navždy vryli do našich ❤️. Toľko emócií človek nezažije za celý rok, čo sme zažili s nimi za pár dní. Všetkým vám z Okáčika ďakujeme z celého ❤️.

20. 7. 2021 – Naši dlhoroční kamaráti Samuel Andrejčík a Tomáš Král zložili sľub do rúk prezidentky pred blížiacimi sa olympijskými a paralympijskými hrami v Tokiu. Prajeme vám obom, ale aj celej slovenskej výprave veľa športových úspechov, aby ste priniesli čo najviac medailí. Držíme vám palce. 

11. 6. 2021 – Poznáme termín letného rekondičného pobytu jubilejného 10. ročníka celoslovenského projektu „Svet s tebou ma baví“. Uvidíme sa od 5. 8. do 8. 8. 2021 v obľúbenom hoteli Flóra, v Dudinciach. Spúšťame prihlasovanie, počet miest je limitovaný, prihlásiť sa môžete mailom na okacik@okacik.sk alebo telefonicky na +421905212803 do 18. júna 2021. Tešíme sa na vás.

1.6. 2021 – V utorok sa v Okáčiku fandilo slovenským hokejistom proti Česku a prišla nás pozrieť opäť aj Viki Hagarová, ktorá sa stala motivátorkou národného projektu „Sme si rovní“ a bude pomáhať zdravotne znevýhodneným mladým ľuďom prekonávať bariéry bežných dní v Kováčovej. Prajeme jej veľa úspechov v tejto práci. 

27. 5. 2021 – Dnes sme v rámci cyklického vzdelávania Svet pod lupou, otvorili nový edukačný cyklus “Zvieratá a ich posolstvá”. V komunikácií s deťmi nám pomôžu pomenovať vlastnosti, zorientovať sa vo svojich pocitoch. Prostredníctvom modulových, hraných situácii pomôžeme deťom a mládeži získať pozitívny postoj na rôzne životné situácie. Žiť radostnejšie. 

18. 5. 2021 – Pozdravujeme vás z prvého Boccia tréningu po dlhej dobe. 🙂

neboli nájdené žiadne obrázky

9. 12. 2020 – Vydanie bulletinu projektu “Svet s tebou ma baví 9”.

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 9

30. 9. 2020 – Pripravujeme vydanie bulletinu projektu “Svet s tebou ma baví 9”.

29. 9. 2020 – Odštartovali sme novú Bociia sezónu a vzdelávanie “Svet pod lupou”.

2. 9. 2020 – Letný pobyt “Svet s tebou ma baví 9” Dudince,  27.8. – 30. 8. 2020

Svet s tebou ma baví – celoslovenský projekt, ktorého súčasťou je už tradične letný pobyt v hoteli Flóra Dudince, ktorý sa tento rok uskutočnil od 27.8. do 30. 8. 2020. Štyri slnečné augustové dni s priateľmi, naplnené pestrým programom.

Náš svet je o radosti a láske, silných priateľstvách, nádherných zážitkoch, úprimných rozhovoroch, poradenstve, prekonávaní výziev, smiechu, výtvarnom tvorení či športe.
Pre všetkých nás bol prínosom workshop Al Foil Art v spolupráci so spoločnosťou Hargita Levice . Novej výtvarnej technike na razbovú fóliu sa všetci veľmi potešili a dokonale pri nej zrelaxovali. Ako každý rok sa konal športový turnaj v Bocci „Dudince Boccia Cup 2020“, tohoročný sa niesol v znamení RAW tyčiniek od spoločnosti PINK ONION. Večer po turnaji sme všetci doplnili energiu zdravou maškrtou. Ďakujeme. – s: Pink onion., Nechýbala ani obľúbená „Grill párty“ a Paliho „Music show“. Hotelový wellness s bazénom a procedúrami poskytli skvelý relax. P.S. a ešte niečo 🙂 Poznáte hru “Jedným slovom”, my sme ju hrali celý pobyt. Super párty hra. Ďakujeme ĽUDOPOLIS! – s: LuDoPoLiS – Mesto najlepších spoločenských hier.

Združenie Okáčik projektom „Svet s tebou ma baví“ už viac ako 17 rokov spája dva svety – svet zdravých, so svetom zdravotne znevýhodnených detí a mládeže. Primárnym cieľom projektu je dať šancu zdravotne, sociálne znevýhodneným deťom a mládeži rozvíjať talent, zdokonaľovať zručnosti, komunikáciu, rozvíjať empatiu.
V príjemnej, priateľskej atmosfére podporujeme deti a mládež, zmysluplnými aktivitami sa snažíme o ich harmonický rozvoj. V celoročnom programe „Svet pod lupou“ v OZ Okáčik Žiar nad Hronom sa mladí ľudia vzdelávajú, učia sa vystupovať, spoznávať veci, ktoré hýbu svetom. Vytvárame podmienky pre ich integráciu do života, spoločnosti. Účastníci tohto vzdelávania boli na pobyte ocenení diplomom a vecnými darmi.

Sme vďační za tieto dni, za vás veľkí a malí Okáčikovia, vďaka vám spoznávame tie pravé hodnoty života. Veľká vďaka patrí našim dobrovoľníkom a všetkým, ktorí nás podporili. Hlavným podporovateľom tohto projektu je spoločnosť Nemak Slovakia s. r. o., Žiar nad Hronom.

8. 1. 2020 – Vianočný úsmev Sklené Teplice, 3. 1. – 6. 1. 2020

Poslaním projektu „ Vianočný úsmev“, ktorého 17. ročník organizovalo združenie Okáčik zo Žiaru nad Hronom v hoteli Thermal Relax Sklené Teplice, od 3. 1. 2020 do 6. 1. 2020, je pomáhať sociálne a zdravotne znevýhodneným deťom, mládeži a ich rodičom otvárať dvere do života spoločnosti. Pomáhať hľadať spôsob ako zmysluplne využiť voľný čas, napomáhať rôznymi formami zlepšovať kvalitu ich každodenného života. V bezbariérovom prostredí sa naše zdravotne znevýhodnené deti a mládež spolu s rodičmi a zdravými rovesníkmi zabávali, hrali – bez ohľadu na typové predpoklady a mieru schopnosti, mali rovnaké šance súťažiť, tvoriť, relaxovať. Každý deň absolvovali liečebné procedúry, využívali blahodarné účinky liečivého, termálneho bazéna v interiéri hotela. Súčasťou pobytu bol aj pestrý program. Spomenieme recipročnú muzikoterapiu v podaní manželov Petrus, Boccia Cup Sklené Teplice za účasti Tomáša Krála – reprezentanta SR v Boccii, ktorý sa v lete 2020 zúčastní na paralympiáde v Tokiu. Spolu s deťmi sme odlievaním horúceho Javorového sirupu do snehu vyrábali lízatká. Veľmi zaujímavou bola aj výtvarná technika „Alko Ink Art“, či vystúpenie Lenky Líškayovej so psíkom Longim. Celým pobytom nás sprevádzala hudba muzikoterapeuta Pavla Gubáňa. V našej okáčikovskej rodine sa vytvorili dlhoročné priateľstvá a to nám organizátorom dáva silu pomáhať aj naďalej týmto deťom a mládeži, naším kamarátom.

Veľká vďaka patrí naším podporovateľom – partnerom projektu. Za nezištnú pomoc ďakujeme našim mladým dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhajú pri organizovaní náročných podujatí. Ďakujeme za vaše kamarátstvo, ľudskosť a radosť, ktorú šírite okolo seba.

1. 11. 2019 – Vydávame bulletin projektu “Svet s tebou ma baví 8”

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 8

11. 10. 2019 – pripravujeme vydanie bulletin projektu “Svet s tebou ma baví 8”

1. 10. 2019 – odštartovali sme novú Boccia sezónu a vzdelávanie “Svet pod lupou”.

Letný pobyt “Svet s tebou ma baví 8” 

Milí priatelia pozrite si foto z letného pobytu “Svet s tebou ma baví 8”, ktorý sa konal od 16. 8. do 19. 8. 2019 v Hoteli Flóra Dudince. Hneď prvý večer sa niesol v rytme salsy, s originál kubánskymi tanečníkmi. Veľmi dobre sme sa vytancovali na Kubánskej noci kúpaliska Dudinka. Zbierku svojich kreatívnych výtvorov sme obohatili o „trendy cooking zásterôčky“, v ktorých sme na druhý deň piekli chutné cookies, vyrábali zmrzku, ovocné milkšejky a lahodné malinové mojito.  Slniečko nám svietilo počas celého pobytu a tak sme sa v  hotelovom bazéne cítili ako pri mori. Pri západe slnka sme si na terase zacvičili jógu a super zrelaxovali. Hneď na to nasledoval Dudince Boccia Cup 2019, ktorého víťazkou sa stala Paťka, striebro vybojoval Vratko a na treťom mieste sa umiestnila Laurinka. Novinkou bolo divadlo “Africa”, s ktorým sme sa pod vedením Janka a Filipa predstavili večer rodičom a hotelovým hosťom. Deti zožali veľký úspech. Nesmieme zabudnúť ani na výrobu fialového slízu, ktorému sa potešili malí aj veľkí. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k príjemnej atmosfére nášho letného pobytu aj my sme sa s vami veľmi dobre cítili a už teraz sa tešíme na január 2020 v Sklených Tepliciach. 

Pohyb bez bariér 2019 opäť zlato

V sobotu, 13. 4. 2019 sa okáčikovská tanečná skupina P.M.E. v novom zložení Peter Gregor, Mirka Polcová a Eva Gúghová zúčastnili na tanečnej súťaži “Pohyb bez bariér 2019” v Dome odborov, v Žiline. V kategórii “Znevýhodnené skupiny” si opäť vytancovali zlato. Srdečne blahoželáme. Sme na vás hrdí Peťko, Mirka a Evka. 

Pripomenuli sme si 2.apríl –  Svetový deň povedomia o autizme a prijali sme pozvanie na  výstavu prác v MsKC.

Pozdravujem všetky autistické deti a ich maminy zo SPOSA- Žiarsko , ktoré sa s láskou starajú o svoje deti . Majú náš rešpekt a úctu za to, s akou silou a odvahou hľadajú možnosti lepšej budúcnosti. Svet týchto deti je iný ako náš. Už viac rokov sú súčasťou  našich životov. Vieme sa im priblížiť. Všetko je v nás ľuďoch. Prajeme týmto rodinám , aby sa im dostalo adekvátnej pomoci z kompetentných inštitúcií a ľudského porozumenia, priateľstva od nás všetkých.

Pozrite si výstavu “Obrázky sveta”.

Pozrite si foto a video zo zimného pobytu “Vianočný úsmev” v hoteli Relax Thermal Sklené Teplice, 3. 1. – 6. 1. 2019

Pozrite si foto a video z letného pobytu “Svet s tebou ma baví 7” v hoteli Flóra Dudince, 16. 8.  – 19. 8. 2018

Finále tanečnej súťaže “Pohyb bez bariér” v Žiline.

“Pohyb bez bariér” je medzinárodná súťaž, otvorená pre všetky tanečné skupiny  (CVČ, S-CVČ, ZUŠ, S-ZUŠ, občianske združenia, jednotlivcov…jednoducho pre všetkých, ktorí milujú tanec). Svoju osobitnú kategóriu majú znevýhodnení tanečníci, ktorým chce organizátor  poskytnúť priestor pre ich integráciu a tým podporiť ich seberealizáciu. 

Už druhý rok sa tejto súťaže zúčastňuje aj naše okáčikovské tanečné duo P&E. Sme na nich hrdí za ich výsledky. 23. 3. 2018 opäť získali s choreografiou “Rolly Rolly” zlatú medailu – prvé miesto a postup do finále v Žiline.

Po úspešnom semifinálovom kole  súťaže  moderného tanca „Pohyb bez bariér“, v Zrkadlovom háji, v Bratislave, kde  naše okáčikovské duo  P&E získalo zlatú medailu, nás v nedeľu 22. apríla 2018 reprezentovali Evka Gúghová a Peťko Gregor, vo finálovom kole, v Mestskom divadle, v Žiline.

Pozrite si foto zo semifinálového kola súťaže “Pohyb bez bariér 2018”

Pozrite si foto aj video z finálového kola súťaže “Pohyb bez bariér 2018”.

Okáčikovský strom šťastia

Radi by sme sa s vami podelili o príjemnú atmosféru, ktorá u nás vládla. Urobili sme si „Okáčikovský strom šťastia“ – ako symbol nášho priateľstva, ochrany a istoty. Oživí priestor v našej kancelárii, prinesie pohodu a radosť. Pridali sa k nám aj rodičia – prezradíme vám o nich, že sa radi fotia – ale nepovedzte to nikomu 

Fubaby 2018 – 7. ročník Festivalu umenia a dizajnu Banská Bystrica

Umenie robí náš život krajším, inšpirovaným a naplneným. A tak sme s radosťou prijali pozvanie nášho kamaráta Tomáša Marianeka, laureáta ZRNKA TALENTU, na jeho šansónový koncert, v ktorom vystúpila aj herečka a šansonierka Petra Sabová a herec Igor Šimeg. Prostredie nádvoria Radnice na Námestí SNP, v Banskej Bystrici dodalo koncertu svoje čaro. Nádherný koncert, ďakujeme za možnosť byť súčasťou Fubaby. Sú priateľstvá, ktoré pretrvávajú navždy, láskavé srdcia, momenty, ktoré nás spájajú, chvíle, keď zabúdame na čas. Znovu sme mali možnosť porozprávať sa, pocítili silu vzájomnej radosti, ktorú sa snažíme rovnako okolo seba rozdávať.

Pozrite si viac videí z projektu “Svet s tebou ma baví” vo videogalérii.

Prečítajte si báseň, ktorú o pobyte “Svet s tebou ma baví 6” opäť zložila  jedna z jeho účastníčok Ajka.

Prečítajte si báseň, ktorú o pobyte “Svet s tebou ma baví 5” zložila jedna z jeho účastníčok Ajka.

Rozpis aktivít projektu “Svet s tebou ma baví 8”:

[etable]

Deň; Čas; aktivita

Pondelok; 9:00 hod.; Odborné poradenstvo

Utorok; 14:00-15:00 hod.; Svet pod lupou -Boccia

Streda; 14:30-15:30 hod.; Výtvarné štúdio

Streda; 16:00-18:00 hod.; Tanečné štúdio

[/etable]

Bližšie informácie a oznamy o podujatiach nájdete na našej web stránke www.okacik.sk, v sekcii Pripravujeme.

Svet pod lupou 

Svet pod lupou je cyklické vzdelávanie mládeže metodikou, ktorá je založená na zdieľaní vnímania otázok o dnešnom svete, cez zážitkové učenie. Pomáha mladým ľuďom so špecifickými potrebami objavovať seba a spoznávať mnoho vecí, ktoré hýbu svetom mladých. Primárnym cieľom vzdelávania je celoročne zdokonaľovať zručnosti, komunikáciu, príležitosť rozšíriť vedomosti, napr. aj v anglickom jazyku, pracovať v skupine. 

Ďalšie záujmové aktivity

Nekonvenčným prístupom a netradičnými technikami rozvíjame talent zdravých detí a zároveň ponúkame prežiť zdravotne a sociálne znevýhodneným deťom a ich rodinám dni vyplnené zaujímavým a užitočným programom, v ktorom dominuje variabilita, originalita, vynaliezavosť, túžba objavovať a schopnosť produkovať množstvo  inovatívnych nápadov. Cez zážitkové učenie, hudbu, tanec, výtvarné umenie, divadlo a šport, vnímajú hodnoty okolo seba.

neboli nájdené žiadne obrázky

neboli nájdené žiadne obrázky

neboli nájdené žiadne obrázky

neboli nájdené žiadne obrázky

neboli nájdené žiadne obrázky

neboli nájdené žiadne obrázky

Pozrite si video “Sandpainting” – terapia maľovanie do piesku

Na rekondično-integračnom pobyte “Vianočný úsmev” 3. – 6. 1. 2017 v Sklených Tepliciach sme natočili okrem iného aj novoročné “Po schodoch”.

Hráme netradičné hry a učíme sa nové veci

Fašiangový Cornhole turnaj

Navštívil nás Tomáš s Katkou a Andrejom

Foto-digi štúdio – robíme pozvánku na Vianočný boccia turnaj

Pozrite si bulletiny, ktoré sme vydali pri príležitosti ukončenia jednotlivých ročníkov projektu Svet s tebou ma baví.

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 10

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 9

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 8

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 7

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 6 

Bullletin-projektu-svet-s-tebou-ma-bavi-5

svet-s-tebou-ma-bavi-5

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 4

Sve s tebou ma baví 4

Bulletin projektu Svet s tebou ma bavi 3 

Bulletin OZ Okacik - Svet s tebou ma bavi 2013-2014

 Pozrite si tiež video z predchádzajúcich sérií projektu Svet s tebou ma baví

Svet s tebou ma baví 3 – letný rekondično – integračný pobyt 2014

Svet s tebou ma baví 2 – letný rekondično-integračný pobyt 2013

Chceš vedieť ešte viac?

Ak chceš vedieť viac o podujatiach Svet s tebou ma baví, pozri si nasledovné informácie.

Letný pobyt Svet s tebou ma baví 12

Máme za sebou letný pobyt “Svet s tebou ma baví 12”. Bol výninočný tým, že sme na ňom oslávili 20. výročie vzniku Okáčika. 20 rokov je dlhý čas. Rozochvieva sa srdce pri predstave, že toľko rokov rozdúchavame plamienky radosti, zábavy, nadšenia a nádeje. Náš svet je o láske, radosti, úprimnom 

Pozdrav z Okáčika

Pozdravujeme z krásneho stretnutia s priateľmi v nových tričkách. Máme veľa noviniek, už len 17 dní a vidíme sa v Bystrej.

Tričká k 20. výročiu

Milí naši, práve sa tlačia tričká s novým logom, vytvoreným pri príležitosti 20.výročia založenia Okáčika. Obkolesujú ho mená členov našej okáčikovskej rodiny. Sme im všetkým vďační za ich prínos pre rozvoj našej komunity. Už sa veľmi tešíme, keď si ich všetci oblečieme na letnom pobyte v Bystrej. Video tlač tričiek 

Prípravy na pobyt

Špeciálne hry potrebujú aj špeciálne prípravy. Na túto sa môžete tešiť, určite bude stáť za to.

Zobraziť všetky Svet s tebou ma baví