Svet s tebou ma baví


Chceme byť lúče slnka pre vaše deti, pre vás rodičov, pre váš život.”

Mať zdravé dieťa je tým najväčším šťastím. Rodičia mu môžu vybrať škôlku, školu, ísť s ním na ktorékoľvek ihrisko, či zapísať ho do záujmového krúžku. Ale čo keď sa narodí dieťatko, ktoré je nejakým spôsobom znevýhodnené? V našom meste žije mnoho takýchto detí. Či už ide o telesné alebo mentálne postihnutie, prípadne iný druh zdravotného oslabenia. Zamysleli sme sa niekedy aké možnosti vzdelávania a využívania voľného času majú tieto deti?
Aby sme rodičom takýchto detičiek aspoň trochu uľahčili život dlhodobo pripravujeme rôzne projekty nielen miestneho či regionálneho, ale aj celoslovenského charakteru.

Zvládnutie mnohých prekážok máme vo svojich rukách, no neraz potrebujeme niekoho, kto nás povzbudí a poskytne nám potrebnú podporu. Cez aktivity projektu „Svet s tebou ma baví“ podporujeme detí v plnšom spojení so sebou a v zmysluplnej interakcii s okolím. Dávame im pocit istoty a vzájomného rešpektu, vytvárame prostredie, v ktorom sa cítia rovnocenní a akceptovaní.
Projekt dáva príležitosť rozvíjať svoj talent, získať nové zručnosti, spoločne sa zabávať, pracovať v skupine, vzdelávať, spestriť si voľný čas. Vytvára podmienky na sebarealizáciu, na prezentáciu talentu a spolu s tým dáva pocit radosti.

Svet s tebou ma baví – popis projektu

Projekt “Svet s tebou ma baví”, podporený z fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska, spája dva svety – svet zdravých so svetom zdravotne znevýhodnených detí. Svet plný radosti, bez obmedzení, so svetom prekážok a izolácie. Naším cieľom je zapojiť zdravotne znevýhodnené deti do sveta farieb, hier, hudby a divadla ich zdravých rovesníkov. Dať im pocítiť, že aj keď sú iní, sú výnimoční. Celoročne, pravidelne, za pomoci odborníkov chceme rozvíjať ich osobnosť prostredníctvom vybraných životných zručností, posilniť ich sebavedomie, odbúrať bariéry zdravej populácie voči postihnutým a vytvoriť vzájomnú starostlivosť v skupine, ktorá bude fungovať aj po skončení projektu. Projekt otvára túto problematiku i širšej verejnosti, ktorá sa môže na chvíľu zastaviť a zamyslieť nad situáciou týchto detí, pričom sa zúčastňuje na tom, ako tento stav zmeniť, ako sa im priblížiť. Aby sme zážitky detí umocnili a umožnili zrelaxovať aj ich rodičom, zúčastnia sa letného integračného pobytu, kde budú môcť prezentovať svoj talent a nadobudnuté schopnosti.

Na základe doterajších skúsenosti s komunitou, s ktorou pracujeme sme dospeli k záveru, aký nesmierny význam má pre našu cieľovú skupinu odborné poradenstvo. V spolupráci s odborníkmi z Centra špeciálno – pedagogického poradenstva v Novej Bani sme zriadili bezplatné psychologické poradenstvo. Okrem výchovných problémov môže poskytnúť aj odbornú pomoc pri osobnom a profesijnom vývine dieťaťa. Poradenstvo je určené deťom ranného, predškolského, školského veku a mládeži s postihnutím mentálnym, telesným, zmyslovým, rečovým, viacnásobným, deťom s poruchami učenia, rodičom a súrodencom klientov.

8. 1. 2020 – Vianočný úsmev Sklené Teplice 3. 1. – 6. 1. 2020

Poslaním projektu „ Vianočný úsmev“, ktorého 17. ročník organizovalo združenie Okáčik zo Žiaru nad Hronom v hoteli Thermal Relax Sklené Teplice, od 3. 1. 2020 do 6. 1. 2020, je pomáhať sociálne a zdravotne znevýhodneným deťom, mládeži a ich rodičom otvárať dvere do života spoločnosti. Pomáhať hľadať spôsob ako zmysluplne využiť voľný čas, napomáhať rôznymi formami zlepšovať kvalitu ich každodenného života. V bezbariérovom prostredí sa naše zdravotne znevýhodnené deti a mládež spolu s rodičmi a zdravými rovesníkmi zabávali, hrali – bez ohľadu na typové predpoklady a mieru schopnosti, mali rovnaké šance súťažiť, tvoriť, relaxovať. Každý deň absolvovali liečebné procedúry, využívali blahodarné účinky liečivého, termálneho bazéna v interiéri hotela. Súčasťou pobytu bol aj pestrý program. Spomenieme recipročnú muzikoterapiu v podaní manželov Petrus, Boccia Cup Sklené Teplice za účasti Tomáša Krála – reprezentanta SR v Boccii, ktorý sa v lete 2020 zúčastní na paralympiáde v Tokiu. Spolu s deťmi sme odlievaním horúceho Javorového sirupu do snehu vyrábali lízatká. Veľmi zaujímavou bola aj výtvarná technika „Alko Ink Art“, či vystúpenie Lenky Líškayovej so psíkom Longim. Celým pobytom nás sprevádzala hudba muzikoterapeuta Pavla Gubáňa. V našej okáčikovskej rodine sa vytvorili dlhoročné priateľstvá a to nám organizátorom dáva silu pomáhať aj naďalej týmto deťom a mládeži, naším kamarátom.

Veľká vďaka patrí naším podporovateľom – partnerom projektu. Za nezištnú pomoc ďakujeme našim mladým dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhajú pri organizovaní náročných podujatí. Ďakujeme za vaše kamarátstvo, ľudskosť a radosť, ktorú šírite okolo seba.

1. 11. 2019 – Vydávame bulletin projektu “Svet s tebou ma baví 8”

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 8

11. 10. 2019 – pripravujeme bulletin projektu “Svet s tebou ma baví 8”

1. 10. 2019 – odštartovali sme novú Boccia sezónu a vzdelávanie “Svet pod lupou”.

Svet s tebou ma baví 9

Projekt “Svet s tebou ma baví” pokračuje deviatym ročníkom (október 2019 – október 2020), pod názvom “Svet s tebou ma baví 9″.

Účel a prínos projektu je uchopiteľný vo viacerých podobách – pomáha spoznávať okolitý svet tým, že vytvára príležitosti, cez ktoré spoznávame bežné radosti života. Spája deti a ich rodičov, spája dobrovoľníkov, študentov, mladých ľudí, ochotných pomáhať nášmu okáčikovskému tímu. Spája organizátorov, odborníkov a partnerov. Deťom dáva odvahu ukázať čo sa v nich skrýva. Rodičom poznanie, že ak sa vyskytnú momenty, kedy  strácajú vieru, naši odborníci sú  tu pre nich, aby im pomohli. V pomoci mnohým rodinám budeme pokračovať počas celého roka formou odborného poradenstva, individuálnych a skupinových terapií. Aby aj obyčajný deň nás napĺňal šťastím. Už tým, že môžeme byť spolu, že sme sa naučili počúvať sa navzájom, že si vieme pomáhať a tolerovať sa. Okamihy, ktoré nám dávajú silu zvládať dni plné náhlenia a povinnosti. Napríklad celkom jednoduché chvíle vo vzájomnej radosti a spokojnosti. Projekt vytvára podmienky na spoluprácu a komunikáciu v tíme, vedie mladých ľudí tiež k zodpovednosti, rozvíja ich kreativitu. Vytvárajú sa skupinky rovesníkov starších a mladších detí. Naši dobrovoľníci pomáhajú pri aktivitách, sú pre deti staršími kamarátmi a zároveň vzormi. Veríme, že všetko čo spolu prežívame má zmysel a chceme, aby to bolo prínosom aj pre iných ľudí. Veď motivácia, ktorá prichádza, keď si niekto uvedomí, že v neho verí ešte niekto ďalší, pomáha nám všetkým. Citujem slová, ktoré napísal dobrovoľník Marcel: „ Ďakujem za možnosť spoznať Vás… jeden z najväčších prínosov do života…otvorené oči, náruč a srdce… srdcom Okáčik.“ Nech aj siedmy ročník  sa nesie v znamení nášho motta „Sme tolerantní sme hraví, svet s tebou ma baví.”

Letný pobyt “Svet s tebou ma baví 8” 

Milí priatelia pozrite si foto z letného pobytu “Svet s tebou ma baví 8”, ktorý sa konal od 16. 8. do 19. 8. 2019 v Hoteli Flóra Dudince. Hneď prvý večer sa niesol v rytme salsy, s originál kubánskymi tanečníkmi. Veľmi dobre sme sa vytancovali na Kubánskej noci kúpaliska Dudinka. Zbierku svojich kreatívnych výtvorov sme obohatili o „trendy cooking zásterôčky“, v ktorých sme na druhý deň piekli chutné cookies, vyrábali zmrzku, ovocné milkšejky a lahodné malinové mojito.  Slniečko nám svietilo počas celého pobytu a tak sme sa v  hotelovom bazéne cítili ako pri mori. Pri západe slnka sme si na terase zacvičili jógu a super zrelaxovali. Hneď na to nasledoval Dudince Boccia Cup 2019, ktorého víťazkou sa stala Paťka, striebro vybojoval Vratko a na treťom mieste sa umiestnila Laurinka. Novinkou bolo divadlo “Africa”, s ktorým sme sa pod vedením Janka a Filipa predstavili večer rodičom a hotelovým hosťom. Deti zožali veľký úspech. Nesmieme zabudnúť ani na výrobu fialového slízu, ktorému sa potešili malí aj veľkí. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k príjemnej atmosfére nášho letného pobytu aj my sme sa s vami veľmi dobre cítili a už teraz sa tešíme na január 2020 v Sklených Tepliciach. 

Pohyb bez bariér 2019 opäť zlato

V sobotu, 13. 4. 2019 sa okáčikovská tanečná skupina P.M.E. v novom zložení Peter Gregor, Mirka Polcová a Eva Gúghová zúčastnili na tanečnej súťaži “Pohyb bez bariér 2019” v Dome odborov, v Žiline. V kategórii “Znevýhodnené skupiny” si opäť vytancovali zlato. Srdečne blahoželáme. Sme na vás hrdí Peťko, Mirka a Evka. 

Pripomenuli sme si 2.apríl –  Svetový deň povedomia o autizme a prijali sme pozvanie na  výstavu prác v MsKC.

Pozdravujem všetky autistické deti a ich maminy zo SPOSA- Žiarsko , ktoré sa s láskou starajú o svoje deti . Majú náš rešpekt a úctu za to, s akou silou a odvahou hľadajú možnosti lepšej budúcnosti. Svet týchto deti je iný ako náš. Už viac rokov sú súčasťou  našich životov. Vieme sa im priblížiť. Všetko je v nás ľuďoch. Prajeme týmto rodinám , aby sa im dostalo adekvátnej pomoci z kompetentných inštitúcií a ľudského porozumenia, priateľstva od nás všetkých.

Pozrite si výstavu “Obrázky sveta”.

Pozrite si foto a video zo zimného pobytu “Vianočný úsmev” v hoteli Relax Thermal Sklené Teplice, 3. 1. – 6. 1. 2019

Pozrite si foto a video z letného pobytu “Svet s tebou ma baví 7” v hoteli Flóra Dudince, 16. 8.  – 19. 8. 2018

Finále tanečnej súťaže “Pohyb bez bariér”, v Žiline.

“Pohyb bez bariér” je medzinárodná súťaž, otvorená pre všetky tanečné skupiny  (CVČ, S-CVČ, ZUŠ, S-ZUŠ, občianske združenia, jednotlivcov…jednoducho pre všetkých, ktorí milujú tanec). Svoju osobitnú kategóriu majú znevýhodnení tanečníci, ktorým chce organizátor  poskytnúť priestor pre ich integráciu a tým podporiť ich seberealizáciu. 

Už druhý rok sa tejto súťaže zúčastňuje aj naše okáčikovské tanečné duo P&E. Sme na nich hrdí za ich výsledky. 23. 3. 2018 opäť získali s choreografiou “Rolly Rolly” zlatú medailu – prvé miesto a postup do finále v Žiline.

Po úspešnom semifinálovom kole  súťaže  moderného tanca „Pohyb bez bariér“, v Zrkadlovom háji, v Bratislave, kde  naše okáčikovské duo  P&E získalo zlatú medailu, nás v nedeľu 22. apríla 2018 reprezentovali Evka Gúghová a Peťko Gregor, vo finálovom kole, v Mestskom divadle, v Žiline.

Pozrite si foto zo semifinálového kola súťaže “Pohyb bez bariér 2018”

Pozrite si foto aj video z finálového kola súťaže “Pohyb bez bariér 2018”.

Okáčikovský strom šťastia

Radi by sme sa s vami podelili o príjemnú atmosféru, ktorá u nás vládla. Urobili sme si „Okáčikovský strom šťastia“ – ako symbol nášho priateľstva, ochrany a istoty. Oživí priestor v našej kancelárii, prinesie pohodu a radosť. Pridali sa k nám aj rodičia – prezradíme vám o nich, že sa radi fotia – ale nepovedzte to nikomu 

Fubaby 2018 – 7. ročník Festivalu umenia a dizajnu Banská Bystrica

Umenie robí náš život krajším, inšpirovaným a naplneným. A tak sme s radosťou prijali pozvanie nášho kamaráta Tomáša Marianeka, laureáta ZRNKA TALENTU, na jeho šansónový koncert, v ktorom vystúpila aj herečka a šansonierka Petra Sabová a herec Igor Šimeg. Prostredie nádvoria Radnice na Námestí SNP, v Banskej Bystrici dodalo koncertu svoje čaro. Nádherný koncert, ďakujeme za možnosť byť súčasťou Fubaby. Sú priateľstvá, ktoré pretrvávajú navždy, láskavé srdcia, momenty, ktoré nás spájajú, chvíle, keď zabúdame na čas. Znovu sme mali možnosť porozprávať sa, pocítili silu vzájomnej radosti, ktorú sa snažíme rovnako okolo seba rozdávať.

Pozrite si viac videí z projektu “Svet s tebou ma baví” vo videogalérii.

Prečítajte si báseň, ktorú o pobyte “Svet s tebou ma baví 6” opäť zložila  jedna z jeho účastníčok Ajka.

Prečítajte si báseň, ktorú o pobyte “Svet s tebou ma baví 5” zložila jedna z jeho účastníčok Ajka.

Rozpis aktivít projektu “Svet s tebou ma baví 8”:

[etable]

Deň; Čas; aktivita

Pondelok; 9:00 hod.; Odborné poradenstvo

Utorok; 14:00-15:00 hod.; Svet pod lupou -Boccia

Streda; 14:30-15:30 hod.; Výtvarné štúdio

Streda; 16:00-18:00 hod.; Tanečné štúdio

[/etable]

Bližšie informácie a oznamy o podujatiach nájdete na našej web stránke www.okacik.sk, v sekcii Pripravujeme.

Svet pod lupou 

Svet pod lupou je cyklické vzdelávanie mládeže metodikou, ktorá je založená na zdieľaní vnímania otázok o dnešnom svete, cez zážitkové učenie. Pomáha mladým ľuďom so špecifickými potrebami objavovať seba a spoznávať mnoho vecí, ktoré hýbu svetom mladých. Primárnym cieľom vzdelávania je celoročne zdokonaľovať zručnosti, komunikáciu, príležitosť rozšíriť vedomosti, napr. aj v anglickom jazyku, pracovať v skupine. 

Ďalšie záujmové aktivity

Nekonvenčným prístupom a netradičnými technikami rozvíjame talent zdravých detí a zároveň ponúkame prežiť zdravotne a sociálne znevýhodneným deťom a ich rodinám dni vyplnené zaujímavým a užitočným programom, v ktorom dominuje variabilita, originalita, vynaliezavosť, túžba objavovať a schopnosť produkovať množstvo  inovatívnych nápadov. Cez zážitkové učenie, hudbu, tanec, výtvarné umenie, divadlo a šport, vnímajú hodnoty okolo seba.

Pozrite si video “Sandpainting” – terapia maľovanie do piesku

Na rekondično-integračnom pobyte “Vianočný úsmev” 3. – 6. 1. 2017 v Sklených Tepliciach sme na točili okrem iného aj toto video.

Hráme netradičné hry a učíme sa nové veci

Fašiangový Cornhole turnaj

Navštívil nás Tomáš s Katkou a Andrejom

Foto-digi štúdio – robíme pozvánku na Vianočný boccia turnaj

Pozrite si bulletiny, ktoré sme vydali pri príležitosti ukončenia jednotlivých ročníkov projektu Svet s tebou ma baví.

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 8

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 7

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 6 

Bullletin-projektu-svet-s-tebou-ma-bavi-5

svet-s-tebou-ma-bavi-5

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 4

Sve s tebou ma baví 4

Bulletin projektu Svet s tebou ma bavi 3 

Bulletin OZ Okacik - Svet s tebou ma bavi 2013-2014

 Pozrite si tiež video z predchádzajúcich sérií projektu Svet s tebou ma baví

Svet s tebou ma baví 3 – letný rekondično – integračný pobyt 2014

Svet s tebou ma baví 2 – letný rekondično-integračný pobyt 2013

Chceš vedieť ešte viac?

Ak chceš vedieť viac o podujatiach Svet s tebou ma baví, pozri si nasledovné informácie.

[cbp][cbp_widget_row fullwidth=”false” type=”cbp_widget_row”] [cbp_widget_element type=”chp_widget_post_list” css_class=”cbp-unbold h4″ title=”” title_size=”h3″ title_link_to_post=”1″ show_subtitle=”0″ post_categories=”17″ post_title_size=”h4″ use_pagination=”0″ posts_per_page=”2″ show_post_date=”0″ show_post_date_icon=”0″ post_date_format=”j M, Y” show_comment_count=”0″ show_comment_icon=”0″ show_tags=”0″ tags_is_link=”1″ show_tags_icon=”0″ show_author=”0″ author_is_link=”0″ show_featured_image=”1″ thumbnail_dimensions=”thumbnail” number_of_columns=”one whole” number_of_characters=”360″ use_button_link=”0″ link_text=”read more” order_by=”date” order=”DESC” display_description=”Svet s tebou ma baví” custom_css_classes=”home” padding=”” grid_type=”default”][/cbp_widget_element] [/cbp_widget_row][/cbp] Zobraziť všetky Svet s tebou ma baví