Dobrovoľníctvo


Chceš sa stať jedným z nás? Chceš byť súčasťou nášho Okáčikovského tímu? Si kreatívny, šikovný a zodpovedný? Máš talent a máš rád deti? Vieš hrať na gitare alebo na inom hudobnom nástroji? Máš výtvarné vlohy? Vieš fotografovať alebo tancovať? Vieš čo chýba deťom a mladým ľuďom v tvojom okolí? Máš veľa nápadov na spestrenie voľného času a sám ich nevieš zrealizovať? Tak potom hľadáme práve teba! Príď medzi nás a získaj:

 • šancu zrealizovať svoje nápady a vytvárať zaujímavé  projekty,
 • nové skúsenosti a kontakty,
 • možnosť zúčastniť sa školení, tréningov a edukačných programov,
 • nové priateľstvá a nezabudnuteľné zážitky.

Dobrovoľníci

Neodmysliteľnou súčasťou našej práce  a tímu  sú dobrovoľníci. Naši dobrovoľníci sa môžu zapojiť do nasledujúcich programov:

1. Priama práca s deťmi a mládežou

Dobrovoľníci zabezpečujú pomoc pri rôznych voľno časových aktivitách klubového typu, zúčastňujú sa tvorivých workshopov, športových súťaží, turnajov,  pomáhajú pri zábavných programoch, pri aktivitách so zdravotne znevýhodnenými deťmi, stávajú sa z nich starší kamaráti pre naše deti – sú pre nich vzor. Dobrovoľníkom na túto pravidelnú a dlhodobú prácu sa môže stať študent strednej školy, medzi ktorého vlastnosťami by nemala chýbať empatia, trpezlivosť a ochota pomáhať.

2. Terénne aktivity

Sú určené najmä pre študentov vysokých škôl, ale zúčastňujú sa ich aj stredoškoláci. Dobrovoľníci zabezpečujú pomoc pri terénnych aktivitách, zážitkových táboroch, rekondičných pobytoch. Z ich radov zostavujeme tím, ktorí absolvuje celoslovenské školenie dobrovoľníkov, za účasti odborníkov. V rámci školenia prebiehajú prednášky “Psychologické aspekty práce s deťmi so špecifickými potrebami”, modulačné a vedomostné testy, kurz a inštruktáž prvej pomoci. Medzi ich prioritné predpoklady sa radia zdatné komunikačné zručnosti, kreatívnosť, zodpovednosť, láska k deťom. Neodmysliteľnou je tiež schopnosť tímovej práce.

A čo ty?

Našiel si sa v týchto programoch? Ak nie, tak ti ponúkame ďalšie dobrovoľnícke aktivity, do ktorých sa môžeš zapojiť. Je to možnosť prispievať svojimi nápadmi lebo sa podielať  na tvorbe web stránky, grafiky, pomáhať pri technických a hudobných programoch napr. ako Dj alebo pri rôznych organizačných činnostiach, súvisiacich s jednotlivými projektami.

Okáčik dáva priestor  mladým ľuďom realizovať sa…

Takmer všetky svoje činnosti s deťmi a mladými realizujeme participatívne. Sú to projekty, ktorých sa mládež môže stať súčasťou. Sme radi, že do nášho výchovného programu sa v Okáčiku zapája stále viac mladých ľudí, ktorí chcú byť užitoční, chcú pracovať s deťmi a majú chuť sa dozvedieť niečo nové o tejto práci.

Ako funguje výchovný program v Okáčiku?

Je to ucelený systém stretnutí s pracovníkmi Okáčika a lektormi na jednej strane a na strane druhej, stretnutia s deťmi, kde mládež zapojená do tohto programu dostáva možnosť aktívnejšie a neskôr aj samostatnejšie pristupovať k deťom. Cez zaujímavé aktivity s prvkami zážitkového učenia a praktické tréningy môžu mladí ľudia dosiahnuť  pozitívny posun v osobnostnom rozvoji detí. Využívame inovatívne, jednoduché a v praxi overené postupy, ktoré prinášajú reálne výsledky pre deti a všetky programy vyhodnocujeme, aby sme vedeli, čo naozaj funguje.

A čo je  najdôležitejšie z nášho pohľadu?

Láska k deťom… ochota pomáhať…. iniciatíva a nápady. Byť celoročne v kontakte s deťmi je tá najlepšia škola pre všetkých budúcich výchovných pracovníkov – animátorov. Pri aktívnej hre a na stretnutiach môžeme viesť konkrétne diskusie, vylepšovať postupy a vzájomne sa obohacovať. Je to dlhá cesta a tvorivý proces, ktorý keď absolvujete pocítite radosť  a nadobudnete dostatočné sebavedomie a skúsenosti pre túto krásnu, ale zároveň  náročnú prácu.

Workshopy

V rámci vzdelávania našich dobrovoľníkov organizujeme tamatické workshopy. Najväčšiu pozornosť venujeme zážitkovým aktivitám a ich dramaturgii.

Výtvarné workshopy zameraná na nové netradičné výtvarné techniky. Workshopy zamerané na poskytovanie psychosociálnej opory a sociálnu pomoc v problémoch, ťažkých životných situáciách, ale aj v problémoch sociálno-patologického charakteru. Preventívne aktivity. Prostredníctvom rozhovorov, letákov, plagátov a priameho kontaktu s cieľovými skupinami pripravujeme mladých ľudí na pomoc zdravotne a sociálne znevýhodneným skupinám.

Nami organizované workshopy v priebehu roka:

 1. Tanečné workshopy,
 2. Hry a zábavky pre integráciu a zoznámenie,
 3. Skupinové hry a zábavky,
 4. Zručnosti s mikrofónom – workshop na javisku,
 5. Workshop s prekvapením – výzvy,
 6. Hry s využitím zmyslov vo voľnej prírode,
 7. Ukážka nadobudnutých znalostí – prezentačné workshopy.

Pozrite si bulletiny projektu “Svet s tebou ma baví”. V každom čísle predstavujeme dobrovoľníka roka a jeho prácu v združení.

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 10

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 9

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 8

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 7

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 6

Bullletin projektu Svet s tebou ma baví 5

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 4

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 3

Chceš vedieť ešte viac?

Ak chceš vedieť viac o našich podujatiach v oblasti dobrovoľníctva, pozri si nasledovné informácie.

Vyrábame Curling

Vyrábame si vlastný Curling, ktorý si zahráme už na letnom pobyte v Bystrej. Tešte sa! Pozrite si tiež video z prvej hry s Matúšom.  

Ulička okáčikovských umelcov

„Ulička okáčikovských umelcov“ je ďalší výtvarný projekt, v ktorom si skrášlime uličku pri Okáčiku a pokúsime sa nielen o vizuálnu úpravu betónového múrika a chodníka v nej. Budete vidieť ako sa onedlho zmení a rozžiari farbami. Tešíme sa na maľovanie v tvorivej a radostnej atmosfére. V uličke plánujeme v budúcnosti 

Zobraziť všetky podujatia v oblasti dobrovoľníctva