Profesionálny kamarát


Sme radi, že osobné skúsenosti z dobrovoľníckej práce u nás a účasť na projektoch OZ Okáčik , venovaných zmysluplnému využitiu voľného času, nasmerovala Kristiána k práci profesionálneho kamaráta. Svojím prístupom nám pomáha učiť deti tak, aby dokázali rozlíšiť čo je dobré a šľachetné. Aby nehľadeli len na svoj prospech, ale aby sa naučili integrovať do svojho života aj ľudí, ktorí pomoc a oporu potrebujú. Vyrastie z nich generácia, ktorá bude vnímať potreby zdravotne znevýhodnených ako súčasť svojho sveta. V tejto súvislosti ako zástupca organizácie OZ Okáčik Ti ďakujem Kristián za Tvoje kamarátstvo, svedomitosť, láskavosť, že pomáhaš nám aj iným pri zložitom procese socializácie detí a mládeže. Ďakujem Ti za kamarátstvo, ktoré pre mnohých znamená „veľký svet“ a robí ho rozmanitejším.

Prečítajte si článok “PROFESIONÁLNY KAMARÁT”, ktorý uverejnilo naše mesto Žiar nad Hronom, 24. 3. 2021