Primátorský punč


Radosť z prichádzajúcich Vianoc nám znásobila správa o tom, že výťažok z predaja primátorského punču je určený pre naše združenie. Ďakujeme pán Peter Antal – Primátor Žiaru nad Hronom, z celého srdca. Vašu podporu berieme ako prejav dôvery a morálne ocenenie našej práce. Vďaka Vašej podpore budeme môcť odovzdávať svoje skúsenosti deťom, mládeži, čo je vždy pre nás veľká výzva. No tí čo nás poznáte, viete že máme výzvy radi. Ďakujeme všetkým, ktorí ste nás podporili, vám ktorí stojíte pri nás dlhé roky a pomáhate nám. Bez vás by sme to nedokázali. Ďakujeme za vaše kamarátstvo, ľudskosť a radosť, ktorú šírite okolo seba.
Ku sklonku roka sme oslávili 15-te výročie vzniku OZ Okáčik. Máme za sebou veľmi dlhú cestu. Za toto obdobie sme vytvorili a uviedli do života mnoho výnimočných aktivít a programov, ktoré u detí podporujú zdravý vzťah k sebe samému, k rovesníkom i k dospelým. Prinášajú deťom, mládeži skutočnú a dlhodobú zmenu života, nielen chvíľkové potešenie. Okáčik je pre nás druhá rodina, vzájomne sa tešíme, učíme sa pokore, dávame si tie najvzácnejšie dary, ktoré vychádzajú z prostej ľudskej lásky.
Aj vám milí priatelia prajeme radostné a láskyplné Vianoce.