Okáčikovski výtvarníci 1


Okáčikovský ateliér – Tvorím v Okáčiku – Tvorím doma

Predstavujeme vám výtvarné práce detí, ktoré navštevujú naše výtvarné štúdio a teraz tvoria doma, vždy na danú tému.

Lillian Bella Hollá – pracuje kreatívne  a patrí jej veľká pochvala,  najmä za posledný autoportrét.