Okáčikovski výtvarníci 5


Okáčikovský ateliér. Tvorím v Okáčiku – tvorím doma. Predstavujeme  vám  výtvarné práce  Sarah Laluhovej, ktorá  navštevujú  náš výtvarný krúžok  a tvorí aj  doma, vždy na danú tému.

Sarah Laluhova  –  naša najstaršia všestranne   talentovaná   – v kresbe, maľbe, modelovaní, dokáže citlivo vnímať krásu okolo seba. Patrí jej veľká pochvala  za aktívny prístup a pomoc mladším deťom na krúžku i pobytoch.