Okáčikovski výtvarníci 3


Okáčikovský ateliér – Tvorím v Okáčiku – Tvorím doma

Predstavujeme vám výtvarné práce detí, ktoré navštevujú naše výtvarné štúdio a teraz tvoria doma, vždy na danú tému.

Lukáš Glezgo –  pracuje  s jemu príznačnou  fantáziou a patrí  mu veľká pochvala najmä za korytnačku.