Okáčikovski výtvarníci 2


Okáčikovský ateliér – Tvorím v Okáčiku – Tvorím doma

Predstavujeme vám výtvarné práce detí, ktoré navštevujú naše výtvarné štúdio a teraz tvoria doma, vždy na danú tému.

Laura Beňová –  naša najmenšia – pracuje zanietene, bavia ju netradičné výtvarné techniky a patrí jej veľká pochvala za motív a prácu na  motýľovi.