Od 17. 5. 2021 spúšťame opäť svoju činnosť


Dobrý deň milí rodičia, milé deti,

podľa rozhodnutia MŠVVaŠ a schváleného Covid automatu sa Žiar nad Hronom od 17.05.2021 bude nachádzať v ružovej farbe, čo znamená aj pre nás možnosť obnovenia prezenčnej činnosti. Spúšťame preto opäť našu činnosť. Výtvarný krúžok “Netradične a Zážitkovo” bude prebiehať podľa pôvodného rozvrhu v stredu od 14. 00 hod, do 15. 00 hod. Prvé stretnutie sa uskutoční 19. 5. 2021. Riadime sa platnými epidemiologickými pravidlami. Pred vstupom je potrebné predložiť vyplnené a podpísané “Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa”, ktoré si môžete stiahnuť tu.

Priloha-c.-8-Ziak-a-zakonny-zastupca-Vyhlasenie-o-bezinfekcnosti-ziaka

Dieťa na  krúžok musí mať rúško, prezuvky, pracovnú zásteru, hygienické vreckovky, uteráčik, fľašu s vodou. Neprítomnosť dieťaťa na krúžku je zákonný zástupca povinný vopred alebo v deň konania krúžku ospravedlniť  telefonicky, e-mailom alebo sms správou.

Viac info o záujmovej činnosti. 

Predchádzajúca