Maľujeme Fakľovku Aloovitú.


Túto výtvarku sme s deťmi a Sárou, ktorá nás prišla pozrieť, maľovali v exteriéri. Inšpirovalo nás vonkajšie prostredie pri Okáčiku, kde sme objavili zaujímavú rastlinu Fakľovku aloovitú. 
Pobyt vonku má mnoho benefitov, deti boli šťastné, spokojné, takže ak počasie dovolí pôjdeme von aj nabudúce.

Ďalšia