Krúžky


Dobrý deň milí rodičia, milé deti,

OZ Okáčik ponúka vašim deťom kreatívny výtvarný krúžok „Netradične & Zážitkovo“. Deti budú môcť rozvíjať svoj talent a získať nové zručnosti. Svoje schopnosti budú prezentovať na zábavných programoch a pobytoch, o ktorých vás budeme včas informovať. Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na spoločné tvorenie. Výtvarný krúžok bude prebiehať podľa pôvodného rozvrhu v stredu od 14. 30 hod, do 15. 30 hod. Riadime sa platnými epidemiologickými pravidlami. Ak máte záujem pridať sa k nám pošlite nám prosím vyplnenú prihlášku na email okacik @okacik.sk.

Podľa najnovšej aktualizácie dňa 19. 1. 2022 navštevujú deti záujmové krúžky v  režime OTP.  

Deti staršie ako 12 rokov a dva mesiace:

Očkované a prekonané deti sa preukážu potvrdením o očkovaní alebo prekonaní.

Ostatné sa budú preukazovať potvrdením o vykovaní AG samotestu. 

Odporúča sa pritom testovanie antigénovými samotestami nie staršími ako 48 hodín pred krúžkovou činnosťou. Platí aj antigénový test zo školy. Prosíme rodičov, aby naďalej dodržiavali protiepidemiologické opatrenia. Ďakujeme.

Potvrdenie o vykonaní testu

Dôležité!!!

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Manuál  – školský semafor

Pri zápise dňa 22.9.2021 je povolený vstup do OZ len jednému zákonnému zástupcovi, ktorý sprevádza dieťa na zápis. Vstup bude umožnený len s vypísaným Vyhlásením o bezpríznakovosti dieťaťa aj zákonného zástupcu.

V deň nástupu dieťaťa na krúžok je potrebné doniesť podpísané nasledovné tlačivá.

Tlacivo_o_bezpriznakovosti zák.zástupca návštevník

Tlacivo_o_bezpriznakovosti dieťa

Súhlas-so-spracovaním-osobných-údajov_oz_žiaci_zák.zástupcovia

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti zdravot, dotazník

Venujte prosím tiež pozornosť pre nasledovné dokumenty. 

POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Pokyny k prevádzke

Oznámenie o výnimke z karantény

Dieťa na  krúžok musí mať rúško, prezuvky, pracovnú zásteru, hygienické vreckovky, uteráčik, fľašu s vodou. Neprítomnosť dieťaťa na krúžku je zákonný zástupca povinný vopred alebo v deň konania krúžku ospravedlniť  telefonicky, e-mailom alebo sms správou. Poplatok za krúžok je 10e/mesiac, ktorý môžete uhradiť na bankový účet OZ Okáčik.

IBAN: SK1511000000002623791258

Číslo účtu: 2623791258/1100 Tatrabanka Žiar nad Hronom

Naše výtvarné stretnutia posunuli deti do tvorivého, výtvarného sveta. Hravými, netradičnými, kooperujúcimi technikami  sa deti naučia aktívnejšie vnímať, preciťovať, objavovať. V uvoľnenej, priateľskej atmosfére dokážeme spolu vytvoriť originálne diela, darčeky pre svojich najbližších a tešiť sa na ďalšie stretnutia, ktoré prebúdzajú záujem objavovať niečo nové, nepoznané. Hmatateľné výsledky pri zhotovovaní rekvizít na muzikál či divadielko, podporujú deti k ďalšej tvorivej činnosti a zvyšujú im sebavedomie. Enkaustika, maľovanie na hodváb, mramorovanie, práca s keramickou hlinou, plstenie vlny, práca s prírodným materiálom a vytváranie kolektívnych obrazov v exteriéri sú pre deti v tomto krúžku už tradičné. To, že  zaujímavý, uvoľňujúci program ich baví, svedčí o tom s akou radosťou a nadšením chodia deti k nám.

Výtvarný krúžok prebieha vždy v stredu, od 14:30 do 15:30h., v OZ Okáčik, ul. Dr. Janského 1529.

Takže milé deti, mládež, pozývame vás k spoločnému dobrodružstvu objavovať a zažiť výtvarnú výchovu netradične. Radosť z vlastnej tvorby umocňuje aj inštalovanie  výstavy z vyhotovených diel a tiež pravidelné zverejňovanie foto záberov a videí. Pozrite si ich.

Fotogaléria “Záujmové krúžky”

Videogaléria “Záujmové krúžky

Nahliadnite aj vy do nášho farebného sveta a objavujte s nami krásu, ktorú vytvorí detská fantázia na  www.facebook.com/okacik

Prečítajte si tiež náš vnútorný poriadok, ktorým sa riadime.

Vnútorný poriadok záujmových krúžkov OZ Okáčik

Pozrite si tiež naše táborové výtvarné techniky a inšpirujte sa.

Športové hry

Netradičné športové športy a hry v telocvični na 1. ZŠ ul. Dr. Janského v Žiari nad Hronom. Krúžok bude prebiehať v stredy od 16:00 hod. do 17:00 hod.. Je potrebné si priniesť prezuvky – športovú obuv, športové oblečenie na prezlečenie a fľašu s vodou. Ak máte záujem pridať sa k nám pošlite nám prosím vyplnenú prihlášku na email okacik @okacik.sk. Poplatok za krúžok je 10e/mesiac, ktorý môžete uhradiť na bankový účet OZ Okáčik zobrazený vyššie. Aj na krúžok Športové hry je potrebné priniesť podpísané všetky náležité doklady. Ďakujeme!