Grantový program dôvera


Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jarné kolo 3. ročníka Grantového programu Dôvera. O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie, ako aj individuálni žiadatelia z celého Slovenska v rôznych oblastiach podpory. Dôležitý termín je 8.apríl 2015, kedy musí byť podaná on-line žiadosť. Individuálnym záujemcom s vypracovaním žiadosti radi pomôžeme v OZ Okáčik, ul. Dr.Janského 9, Žiar nad Hronom. Na konzultáciu sa objednávajte na tel. čísle: 0905212803.

Grantový program dôvera