Fubaby 2018


FUBABY 2018 – 7. ročnik festivalu umenia a dizajnu
Umenie robí náš život krajším, inšpirovaným a naplneným. A tak sme s radosťou prijali pozvanie nášho kamaráta Tomáša Marianeka, laureáta ZRNKA TALENTU, na jeho šansónový koncert, v ktorom vystúpila aj herečka a šansonierka Petra Sabová a herec Igor Šimeg. Prostredie nádvoria Radnice na Námestí SNP, v Banskej Bystrici dodalo koncertu svoje čaro. Nádherný koncert, ďakujeme za možnosť byť súčasťou Fubaby. Sú priateľstvá, ktoré pretrvávajú navždy, láskavé srdcia, momenty, ktoré nás spájajú, chvíle, keď zabúdame na čas. Znovu sme mali možnosť porozprávať sa, pocítili silu vzájomnej radosti, ktorú sa snažíme rovnako okolo seba rozdávať.