Foto z Vianočného úsmevu 2. 1. – 6. 1. 2015 Sklené Teplice