Deň otvorených dverí elokovaného pracoviska CŠPP Nová Baňa


Prijali sme pozvanie  na Deň otvorených dverí elokovaného pracoviska Centra špeciálno – pedagogického poradenstva Nová Baňa, s ktorým naše združenie už dlhé roky spolupracuje.

Je dôležité, aby  verejnosť ,rodičia, ktorí potrebujú pomoc vedeli o nových diagnostických nástrojoch, ktorými aktuálne disponuje CŠPP. O nových metódach  v diagnostike nás informovala psychologička Mgr. Terézia Ondrášková , so špeciálnymi  pedagogičkami  sme konzultovali konkrétnu pomoc našim klientom.  Poradenské služby bude CŠPP poskytovať v kancelárii OZ Okáčik formou individuálnych konzultácii na základe vopred dohodnutého, časového harmonogramu.