Darujte nám 2% z dane.


OZ Okáčik už viac ako 13 rokov vytvára deťom a mládeži bezpečný priestor na zábavu, vzdelávanie a riešenie problémov. Naše projekty a aktivity nabádajú deti a mládež vzájomne si pomáhať tak, aby sme v kolektíve umocnili pocit spolupatričnosti. Koľko spoločného  tvorenia, spoznávania, koľko priateľstiev, ktoré roky pretrvávajú. Prístupnou, zážitkovou formou prebúdzame v deťoch a mladých ľuďoch záujem a novými výzvami  ich učíme  žiť naplno.  Sme s nimi v kontakte celoročne, snažíme sa dať všetkým rovnakú šancu presadiť svoje nápady a formovať ich osobnosť, dôveru vo vlastné schopnosti pre každodenný život.

Aby sme mohli  naďalej poskytovať bezplatne odborné poradenstvo, neformálne vzdelávanie, preventívne, voľno časové aktivity a participatívne projekty, aby sme  deťom a mládeži pomáhali rásť a sociálne zrieť,  potrebujeme vašu pomoc.

„Kde je vôľa, tam je cesta.“  Aj keď  práca nie je ľahká,  my vôľu máme. Máme v kolektíve lídrov, ktorí sú schopní učiť iných, pripravovať aktivity naplnené zážitkami. A ako sa nám to darí si môžete prečítať aj pozrieť na našej webovej stránke. Nájdete tu mnoho videí, ktoré zachytávajú neopísateľné momenty, netradičné aktivity, spoločné chvíle, keď sa všetci ponoria do tvorenia, súťaženia – spoločná, žitá radosť.

Ďakujem všetkým, ktorí nám na tejto ceste pomáhajú.

A máte záujem darovať nám Vaše 2% z dane, čítajte viac informácii tu – “Ako pomôcť”.

Predchádzajúca

Ďalšia