Ďakujeme Gymnázium Milana Rúfusa!


Ďakujeme vám!
OZ Okáčik navštívila riaditeľka Gymnázia Milana Rúfusa, v Žiari nad Hronom, Ing. Dana Paálová. V OZ Okáčik vytvárame podmienky na spoluprácu a komunikáciu v tíme, vedieme mladých ľudí k zodpovednosti, rozvíjame ich kreativitu. OZ Okáčik je miesto, kde môžeme spoločne tvoriť, inšpirovať sa a realizovať nápady.

Vysoko si vážime snahu každého, kto nám akýmkoľvek spôsobom podá pomocnú ruku. Zo srdca ďakujeme kolektívu profesorov a žiakom z Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom, ktorých podpora je pre nás veľkou motiváciou v tom čo robíme. Ďakujeme všetkým, ktorí organizovali Vianočný bazár na škole, prispeli výrobkami, ale aj tým, ktorí podporili túto peknú tradíciu. Tým, že ste sa rozhodli venovať výťažok z vianočnej kapustnice a Vianočného bazáru nášmu združeniu, ste dokázali, že okrem vedomostí získavajú žiaci na škole aj základy ľudskosti a empatie.

Za prejav dobrej vôle sme chceli poďakovať vedeniu školy osobne a preto sme pozvali pani riaditeľku gymnázia, Ing. Danu Paálovú do Okáčika. V neformálnom rozhovore sme diskutovali o tom, akým spôsobom by mohli žiaci gymnázia ako dobrovoľníci pomôcť rozšíriť sociálne kontakty detí v reálnych programoch pomoci. Spoločne vytvoríme prostredie, kde deti a mladí ľudia budú vnímať hodnoty okolo seba. Cez zážitkové učenie, hudbu, tanec, výtvarné umenie, divadlo a šport budeme rozvíjať talent, spolupatričnosť a dôveru vo vlastné schopnosti pre každodenný život. Diskusia plná hlbokých myšlienok i humorných príkladov bola obohatená o stretnutie s deťmi, ktoré prišli do výtvarného štúdia. Na hodine sme práve robili Enkaustiku – maľovanie voskom. Krátke ukážky z tvorby našich detí a ich spontánnosť nakoniec presvedčili pani riaditeľku, aby si túto netradičnú výtvarnú techniku vyskúšala spolu s nimi.

Ak chceme vybudovať pre všetky deti lepší svet , vzdelávajme naše deti tak, aby dokázali rozlíšiť čo je dobré a šľachetné. Vzdelávajme ich k tomu, aby nehľadeli len na svoj prospech, ale aby sa naučili integrovať do svojho života aj ľudí, ktorí pomoc a oporu potrebujú. Vyrastie z nich generácia, ktorá bude vnímať potreby zdravotne a sociálne znevýhodnených ako súčasť svojho sveta.

Ešte raz všetkým veľká vďaka za podporu. Možno budeme inšpiráciou ako upriamiť pozornosť na to, aby sa tvorivým prístupom aj vo voľnom čase medzi deťmi spontánne šírila spolupatričnosť, tolerancia a empatia.
Veríme v silu dobra, veríme, že spoločne môžeme aj takouto formou spolupráce meniť detský svet k lepšiemu a pozitívne ovplyvniť svoje okolie. Najdôležitejšie je začať od seba.