Kategória článkov: Dobrovoľníctvo


Vianočný úsmev 3. 1. – 6. 1. 2021 sa nekoná.


Súčasná situácia nám nedovolila zrealizovať rekondičný pobyt “Vianočný úsmev” v danom termíne. Veríme, že v najbližšom možnom sa opäť všetci stretneme a užijeme si spoločné chvíle, ako každý rok. Pozdravujeme vás priatelia.  

čítať viac

Vianočné guľovanie


Spolu s deťmi sme maľovali vianočné gule, ktoré si na Štedrý večer zavesíme na vianočný stromček. 

čítať viac

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 9


Predstavujeme vám bulletin projektu Svet s tebou ma baví 9. Môžete si ho stiahnuť a pozrieť po kliknutí na tento odkaz:  Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 9 Celkom sme zrealizovali v tomto ročníku 154 záujmovo – vzdelávacích aktivít klubového typu, 4 terénne viacdňové aktivity, 2 vzdelávacie školenia, 5 

čítať viac

“Farebných 20”


Dnes sme si na výtvarke skrášlili predchodbu do Okáčika. Ďakujeme Slovlak Košeca, a. s.. Projektom “Farebných 20” pokračujeme v projekte “Farebných 19” v spolupráci so Slovlak Košeca, a.s.. 

čítať viac

2% z dane


V reálnych programoch mravenčou prácou dávame mládeži nad 20 rokov nádej a motiváciu, že sa ich život môže meniť k lepšiemu. Vzdelávací projekt „Svet pod lupou“ má pozitívny dopad v podobe osobnostných, postojových a sociálnych zmien. Pre nás je hnacou silou spätná väzba od rodičov. Naposledy od p. Valachovej, keď 

čítať viac