Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 9


Predstavujeme vám bulletin projektu Svet s tebou ma baví 9. Môžete si ho stiahnuť a pozrieť po kliknutí na tento odkaz: 

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 9

Celkom sme zrealizovali v tomto ročníku 154 záujmovo – vzdelávacích aktivít klubového typu, 4 terénne viacdňové aktivity, 2 vzdelávacie školenia, 5 náučno–motivačných workshopov, 4 športové turnaje, 5 odborných konzultácií, 2 odborné prednášky, 1 prezentačnú prednášku, 35 poradenských konzultácií a 2 odborné praxe študentov. Z dôvodu pandemickej situácie Covid 19 v SR sme sa nezúčastnili na  celoslovenskej finálovej súťažnej prehliadky Pohyb bez bariér, regionálnej a krajskej súťažnej prehliadky v modernom tanci. Na týchto aktivitách sa zúčastnilo celkom 494 účastníkov, 31 dobrovoľníkov, z toho 11 aktívnych, za odbornej garancie 7 špecialistov.

Finálnou podmienkou úspechu tohto ročníka bolo, že jeho ciele vychádzali z reálnych  skúseností  získaných v predchádzajúcich ročníkoch. Sú  zhodné so strategickými cieľmi organizácie a tie sú dlhodobá podpora a rozvoj potenciálu zdravotne a sociálne znevýhodnených detí, mládeže a ich rodín. Dokumentuje to aj séria konkrétnych výstupov projektu, ktoré spolu v konečnom dôsledku plnia zámer projektu. Vzájomnou komunikáciou sme dosiahli zvýšenie sebavedomia deti a mládeže, ktoré sa prejavuje v ich správaní, vlastným ohodnotením a spätnou väzbou od rodičov. Projekt podporil  vnútornú harmóniu , výberom pestrých aktivít poskytol priestor a podnietil ich prepojenosť so širším sociálnym prostredím. Za kľúčový prínos považujeme, že cez tvorivé aktivity integroval  jednotlivcov s rôznymi špecifickými potrebami, z rôznych sociálnych  vrstiev. OZ Okáčik je miesto, kde môžeme spoločne tvoriť, inšpirovať sa a realizovať nápady. Projekt vytvára priestor na sebarealizáciu dobrovoľníkov. Dobrovoľníctvo  a pomoc deťom sú kľúčové hodnoty nášho združenia.  Pokračujeme v spolupráci s mnohými organizáciami, ktoré nám pomáhajú vniesť inovatívne prvky do našej práce. Vydali sme tematický materiál „Spolu s nimi a medzi nimi“. Obsahuje cenné informácie o systematickej, celodennej, terapeutickej práci a programovú dokumentáciu formou výzviev, zážitkov a hier s deťmi.  Ďakujeme partnerom a podporovateľom projektu.

Za nezištnú pomoc ďakujeme našim mladým dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhajú, bez vás by sme to nedokázali. Ďakujeme za vaše kamarátstvo, ľudskosť a radosť, ktorú šírite okolo seba.

 

 

Predchádzajúca

Ďalšia