Autor


Všetky príspevky od Peter Mokroš

Oznam o prerušení činnosti od 12. 10. 2020


OZ Okáčik prerušuje krúžkovū činnosť a vzdelávanie. Vzhľadom na prijaté hygienické opatrenia hlavným hygienikom SR je od dnes, 12.10. 2020 krúžková činnosť a vzdelávanie Svet pod lupou ZRUŠENÉ. Tiež sú zrušené tréningy Boccii. O zmene a začatí činnosti vás budeme včas informovať. Ľubica Mokrošová – štatutárny zástupca OZ.
čítať viac

Spúšťame 10. ročník projektu “Svet s tebou ma baví”.


Pokračujeme 10. ročníkom celoslovenského projektu „Svet s tebou ma baví“. Projekt spája dva svety – svet zdravých, so svetom zdravotne a sociálne znevýhodnených detí a mládeže. Svet plný radosti, bez obmedzení, so svetom prekážok a izolácie. Cez zážitkové učenie, hudbu, tanec, výtvarné umenie, divadlo a šport, vnímame hodnoty okolo seba. Deťom 
čítať viac

Fingers Art


V stredu, 3. 10. sme s deťmi robili na výtvarke odtláčaciu prstovú zážitkovú techniku Fingers Art. Niektorí z nás si prvý krát v živote maľovali aj päty :-).
čítať viac

Jesenný tábor zrušený!


Vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu v SR a z vyplývajúcich opatrení RUŠÍME jesenný tábor. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme včas informovať. Ľubica Mokrošová – štatutárny zástupca OZ Okáčik.
čítať viac

“Farebných 20”


Dnes sme si na výtvarke skrášlili predchodbu do Okáčika. Ďakujeme Slovlak Košeca, a. s.. Projektom “Farebných 20” pokračujeme v projekte “Farebných 19” v spolupráci so Slovlak Košeca, a.s.. 
čítať viac