A čo ty?


Dobrý deň milí rodičia, milé deti,

OZ Okáčik ponúka vašim deťom kreatívny výtvarný krúžok „Netradične & Zážitkovo“. Deti budú môcť rozvíjať svoj talent a získať nové zručnosti. Svoje schopnosti budú prezentovať na zábavných programoch a pobytoch, o ktorých vás budeme včas informovať. Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na spoločné tvorenie. Výtvarný krúžok bude prebiehať podľa pôvodného rozvrhu v stredu od 14. 30 hod, do 15. 30 hod. Riadime sa platnými epidemiologickými pravidlami. Ak máte záujem pridať sa k nám pošlite nám prosím vyplnenú prihlášku na email okacik @okacik.sk.

Prihláška na výtvarný krúžok Netradične & Zážitkovo

Dôležité!!!

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Manuál  – školský semafor

Pri zápise dňa 22.9.2021 je povolený vstup do OZ len jednému zákonnému zástupcovi, ktorý sprevádza dieťa na zápis. Vstup bude umožnený len s vypísaným Vyhlásením o bezpríznakovosti dieťaťa aj zákonného zástupcu.

V deň nástupu dieťaťa na krúžok je potrebné doniesť podpísané nasledovné tlačivá.

Tlacivo_o_bezpriznakovosti zák.zástupca návštevník

Tlacivo_o_bezpriznakovosti dieťa

Súhlas-so-spracovaním-osobných-údajov_oz_žiaci_zák.zástupcovia

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti zdravot, dotazník

Venujte prosím tiež pozornosť pre nasledovné dokumenty. 

POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Pokyny k prevádzke

Oznámenie o výnimke z karantény

Dieťa na  krúžok musí mať rúško, prezuvky, pracovnú zásteru, hygienické vreckovky, uteráčik, fľašu s vodou. Neprítomnosť dieťaťa na krúžku je zákonný zástupca povinný vopred alebo v deň konania krúžku ospravedlniť  telefonicky, e-mailom alebo sms správou. Poplatok za krúžok je 10e/mesiac, ktorý môžete uhradiť na bankový účet OZ Okáčik.

IBAN: SK1511000000002623791258

Číslo účtu: 2623791258/1100 Tatrabanka Žiar nad Hronom

Naše výtvarné stretnutia posunuli deti do tvorivého, výtvarného sveta. Hravými, netradičnými, kooperujúcimi technikami  sa deti naučia aktívnejšie vnímať, preciťovať, objavovať. V uvoľnenej, priateľskej atmosfére dokážeme spolu vytvoriť originálne diela, darčeky pre svojich najbližších a tešiť sa na ďalšie stretnutia, ktoré prebúdzajú záujem objavovať niečo nové, nepoznané. Hmatateľné výsledky pri zhotovovaní rekvizít na muzikál či divadielko, podporujú deti k ďalšej tvorivej činnosti a zvyšujú im sebavedomie. Enkaustika, maľovanie na hodváb, mramorovanie, práca s keramickou hlinou, plstenie vlny, práca s prírodným materiálom a vytváranie kolektívnych obrazov v exteriéri sú pre deti v tomto krúžku už tradičné. To, že  zaujímavý, uvoľňujúci program ich baví, svedčí o tom s akou radosťou a nadšením chodia deti k nám.

Výtvarný krúžok prebieha vždy v stredu, od 14:30 do 15:30h., v OZ Okáčik, ul. Dr. Janského 9 – oproti elektru Planeo, v ZH. 

Takže milé deti, mládež, pozývame vás k spoločnému dobrodružstvu objavovať a zažiť výtvarnú výchovu netradične. Radosť z vlastnej tvorby umocňuje aj inštalovanie  výstavy z vyhotovených diel a tiež pravidelné zverejňovanie foto záberov a videí. Pozrite si ich.

Fotogaléria “Záujmové krúžky”

Videogaléria “Záujmové krúžky

Nahliadnite aj vy do nášho farebného sveta a objavujte s nami krásu, ktorú vytvorí detská fantázia na  www.facebook.com/okacik

Prečítajte si tiež náš vnútorný poriadok, ktorým sa riadime.

Vnútorný poriadok záujmových krúžkov OZ Okáčik

Pozrite si tiež naše táborové výtvarné techniky a inšpirujte sa.

Športové hry

Netradičné športové športy a hry v telocvični na 1. ZŠ ul. Dr. Janského v Žiari nad Hronom. Krúžok bude prebiehať v stredy od 16:00 hod. do 17:00 hod.. Je potrebné si priniesť prezuvky – športovú obuv, športové oblečenie na prezlečenie a fľašu s vodou. Ak máte záujem pridať sa k nám pošlite nám prosím vyplnenú prihlášku na email okacik @okacik.sk. Poplatok za krúžok je 10e/mesiac, ktorý môžete uhradiť na bankový účet OZ Okáčik zobrazený vyššie. Aj na krúžok Športové hry je potrebné priniesť podpísané všetky náležité doklady. Ďakujeme!