A čo ty?


Dobrý deň milí rodičia, milé deti,

podľa rozhodnutia MŠVVaŠ a schváleného Covid automatu sa Žiar nad Hronom od 17.05.2021 bude nachádzať v ružovej farbe, čo znamená aj pre nás možnosť obnovenia prezenčnej činnosti. Spúšťame preto opäť našu činnosť. Výtvarný krúžok “Netradične a Zážitkovo” bude prebiehať podľa pôvodného rozvrhu v stredu od 14. 00 hod, do 15. 00 hod. Prvé stretnutie sa uskutoční 19. 5. 2021. Riadime sa platnými epidemiologickými pravidlami. Pred vstupom je potrebné predložiť vyplnené a podpísané “Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa”, ktoré si môžete stiahnuť tu.

Priloha-c.-8-Ziak-a-zakonny-zastupca-Vyhlasenie-o-bezinfekcnosti-ziaka

Dieťa na  krúžok musí mať rúško, prezuvky, pracovnú zásteru, hygienické vreckovky, uteráčik, fľašu s vodou. Neprítomnosť dieťaťa na krúžku je zákonný zástupca povinný vopred alebo v deň konania krúžku ospravedlniť  telefonicky, e-mailom alebo sms správou.

Naše výtvarné stretnutia posunuli deti do tvorivého, výtvarného sveta. Hravými, netradičnými, kooperujúcimi technikami  sa deti naučia aktívnejšie vnímať, preciťovať, objavovať. V uvoľnenej, priateľskej atmosfére dokážeme spolu vytvoriť originálne diela, darčeky pre svojich najbližších a tešiť sa na ďalšie stretnutia, ktoré prebúdzajú záujem objavovať niečo nové, nepoznané. Hmatateľné výsledky pri zhotovovaní rekvizít na muzikál či divadielko, podporujú deti k ďalšej tvorivej činnosti a zvyšujú im sebavedomie. Enkaustika, maľovanie na hodváb, mramorovanie, práca s keramickou hlinou, plstenie vlny, práca s prírodným materiálom a vytváranie kolektívnych obrazov v exteriéri sú pre deti v tomto krúžku už tradičné. To, že  zaujímavý, uvoľňujúci program ich baví, svedčí o tom s akou radosťou a nadšením chodia deti k nám.

Výtvarný krúžok prebieha vždy v stredu, od 14:00hod. do 15:00hod, v OZ Okáčik, na ul. Dr. Janského 9 – oproti elektru Planeo, v ZH. Mesačný poplatok za krúžok je 10 eur. 

Takže milé deti, mládež, pozývame vás k spoločnému dobrodružstvu objavovať a zažiť výtvarnú výchovu netradične. Radosť z vlastnej tvorby umocňuje aj inštalovanie  výstavy z vyhotovených diel a tiež pravidelné zverejňovanie foto záberov a videí. Pozrite si ich.

Fotogaléria “Záujmové krúžky”

Videogaléria “Záujmové krúžky

Nahliadnite aj vy do nášho farebného sveta a objavujte s nami krásu, ktorú vytvorí detská fantázia na  www.facebook.com/okacik

Prihláška na záujmový krúžok OZ Okáčik

Vnútorný poriadok záujmových krúžkov OZ Okáčik

Súhlas so spracovaním osobných údajov_oz_žiaci_zák.zástupcovia

Pozrite si tiež naše táborové výtvarné techniky a inšpirujte sa.