9 princípov moderného človeka


Kniha s myšlienkou Learn&Lead / Uč sa a veď!   

Význam slova učenie sme v dnešnej dobe okresali na termíny a poučky, ktoré sa stačí namemorovať a potom ich „sypať ako z rukáva“. Skutočné poznanie je však proces, ktorý prebieha neustále a je spätý ako s pevne definovanými zákonitosťami, tak i s vnímaním seba samého. Neučíme sa len z kníh, ale predovšetkým zo života. Ako zvládnuť náročné situácie, problémy, výzvy, ktorým na zemi čelíme všetci bez rozdielu?

Publikácia „9 princípov moderného človeka“ predstavuje 9 myšlienok, ktoré sú sprievodcom na ceste k spokojnejšiemu, šťastnejšiemu životu. Podľa konkrétnej životnej situácie si človek vyberá princíp, ktorý s ním najviac rezonuje a následne sa ho pokúša zaviesť do svojich myšlienok a konania. Postupne prechádza jednotlivými princípmi, ktoré z neho robia dobrého učiteľa a motivátora nielen pre seba, ale aj pre iných.

Kniha funguje ako prostriedok motivovania a učenie deviatich princípov sa dá zapojiť nielen do každodenného života, ale i do profesionálnej praxe, či už v prostredí školskom, manažérskom alebo domácom. Nestačí len učiť, treba aj poznať. A najlepšie začať so sebou samým.

Knihu vydalo vydavateľstvo Elist

Vydavateľstvo Elist vzniklo v máji 2016 ako projekt zameraný na podporu pôvodnej slovenskej tvorby. Od iných vydavateľstiev sa líši už samotnou filozofiou – nechce vystupovať ako firma zameraná na zisk, ale ako partner pre spisovateľov, ktorým takto podávame pomocnú ruku. Prvoradým cieľom vydavateľstva Elist je vytvárať kvalitné knihy, ktoré potešia čitateľov, ale aj autorov.