2% z dane


V reálnych programoch mravenčou prácou dávame mládeži nad 20 rokov nádej a motiváciu, že sa ich život môže meniť k lepšiemu. Vzdelávací projekt „Svet pod lupou“ má pozitívny dopad v podobe osobnostných, postojových a sociálnych zmien. Pre nás je hnacou silou spätná väzba od rodičov. Naposledy od p. Valachovej, keď nám poďakovala so slovami: “Dvíhate im sebavedomie”. Veď to je náš cieľ. A sebavedomie im môžeme dvíhať a naďalej vzdelávať aj vďaka vaším 2%. ĎAKUJEME ZA PODPORU.
Viac o našej práci si môžete pozrieť tu: Bulletin projektu “Svet s tebou ma baví 8”, Spájame, Ako pomôcť