17. výročie Okáčika


Oslavujeme 17. výročie založenia Okáčika. Už 17-násť rokov nás svet detí baví. Svet podobný tomu okolo nás a predsa v niečom iní. Vytvorili ho ľudia, ktorí prebúdzajú k životu všetko, čoho sa dotknú. Cez spomienky na vlastné detstvo, detské túžby a predstavy vytvárajú originálne programy, aby nezištne pretavili sny na drobné radosti, v smiech, pochopenie a pomohli kráčať za svojím šťastím mnohým deťom. Učíme deti, že okamihy radosti vychádzajú z tých najobyčajnejších zázrakov na svete z lásky, priateľstva a vzájomnej tolerancie. Tak to je náš svet, miesto, ktoré spája všetky deti, aby spoločne strávený čas bol jedným z najkrajších a nezabudnuteľných zážitkov. Svet Okáčik. Presne taký, po akom deti túžia a potrebujú. Máme v tíme ľudí, ktorí vedia humorom im vlastným odľahčiť aj ťažšie životné situácie, vedia pochopiť malú detskú dušičku, vedia jej načúvať. Učiť ju tvorivosti , tolerantnosti a motivovať ju. A ako sa nám to darí? Na stretnutie s nami sa deti tešia, odchádzajú od nás šťastné a keď nás stretnú na ulici mimo Okáčika, radostne k nám bežia. Tí starší sa u nás cítia bezpečne v čase dospievania nachádzajú u nás porozumenie, terapiu na nepochopené ja. Okáčik sa stal miestom pokoja a nádeje v lepší svet aj pre mnohých rodičov, ktorým, sme nápomocní pri zvládaní životných úskalí, vieme byť poradcom, vieme čo potrebujú počuť, aby sa im žilo lepšie. S plynúcim časom si ani neuvedomujeme, že sme veľakrát viac ako len dobrovoľníci, že sme učitelia, psychológovia, starší kamaráti, dôverníci, fotografi, reportéri, dozorcovia, odborníci na riešenie problémov, ktoré nám život v našej práci prináša. No aj v tom je jej výnimočnosť. Ak chceme vybudovať pre všetky deti lepší svet, aj pre zdravotne a sociálne znevýhodnené, vzdelávajme naše deti tak, aby dokázali rozlíšiť čo je dobré a šľachetné. Vzdelávajme ich ku tomu, aby nehľadeli len na svoj prospech, ale aby sa naučili integrovať do svojho života aj ľudí, ktorí pomoc a oporu potrebujú. Vyrastie z nich generácia, ktorá bude vnímať potreby zdravotne a sociálne znevýhodnených ako súčasť svojho sveta. Ak sme zanechali vo vás stopu dobra, pokoja a nádeje v lepší, spravodlivejší svet, tak potom to robíme dobre , to je naším cieľom. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú niesť detský batôžtek radostí a starostí, ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú robiť detský svet krajším.